بازرگانی

 

 سانیران در بازرگانی:کنترل موجودی ها ، محاسبه دقیق قیمت تمام شده کالای فروش رفته و نیز مدیریت دریافت و پرداخت به مشتریان و تامین کنندگان در شرکت های بازرگانی مهترین دستاورد سانیران محسوب می شود
   

  • صرفه جويي در زمان و هزينه با کنترل فرآيندهاي سازماني
  • تخصیص دقیق هزینه ها به مراکز فعالیت
  • محاسبه بهای تمام شده کالای فروخته شده
  • تعیین میزان فروش و سود حاصله
  • زمان بندی در دریافت و پرداختها
  • مديريت کارآمد فرآيندها در تمامي سازمان
  • افزايش کيفيت فعالیت ها در کنار کاهش زمان و هزينه
  • تصميم گيري هاي بهتر با افزايش شفافيت فرآيندي
نرم افزار شرکت های پیمانکاری
 
این راهکار کلیه مراحل کار اعم از برآورد حجم کسب و کار ، مراحل بازاریابی و فروش ، مدیریت خرید و انبارداری و زنجیره تأمین را تحت پوشش قرار میدهد. ضمن آنکه سیستمهای فوق با سیستمهای مالی بصورت کاملاٌ پکپارچه در تعامل و ارتباط میباشد.

سیستم های مورد استفاده در این مشاغل :