بیشتر از پیمانکاری

 

 
 

سانیران در پیمانکاری

 • آیا هزینه یابی در پروژه ها کاری دشوار است ؟

 • چگونه می توان کنترل پروژه ها را سازمانها انجام داد ؟

 • آیا قادر به شناسائی گلوگاه ها و فعالیت های زیان ده نیستید ؟

 • چگونه می توان از مصرف بی رویه منابع جلوگیری به عمل آورد ؟

 •  
  ما در سانیران کلیه هزینه ها را در سطوح مختلف پروژه دسته بندی نموده و در بخشهای مختلف مورد استفاده قرار می دهیم.در سانیران با ایجاد ساختار شکست هزینه , به راحتی هزینه ها را در سطوح فعالیت یا WBS قرار داده و انحرافات از پیش بینی ها را رصد می کنیم. کلیه فرآیند های مرتبط با پروژه های کوچک و بزرگ اعم از ثبت قراردادها ، ثبت و کنترل ورود و خروج مصالح، محاسبه حقوق و دستمزد خدمات ارائه شده ، تعیین استهلاک ماشین آلات و نهایتا محاسبه قیمت تمام شده در سطوح WBS با استفاده از بسته پیمانکاری سانیران انجام می پذیرد.  
   

  برخی از امکانات

 • صرفه جويي در زمان و هزينه با کنترل فرآيندهاي سازماني
 • تخصیص دقیق هزینه ها به مراکز فعالیت
 • ردیابی بهای تمام شده خدمات ارائه شده
 • تفکیک هزینه ها نیروی انسانی به سطوح
 • رصد و ردیابی حساب پیمانکاران
 • مديريت کارآمد فرآيندها در تمامي سازمان
 • افزايش کيفيت فعالیت ها در کنار کاهش زمان و هزينه
 • تصميم گيري هاي بهتر با افزايش شفافيت فرآيندي
 • سیستم های پیشنهادی ما :