تولید

 

 
سانیران در تولید:

محاسبه دقیق قیمت تمام شده محصولات به استناد فرمولاسین مختلف محصولات در مراکز تولید با استفاده از کنترل و ردیابی مواد اولیه , محاسبه دستمزد ، تعیین سربار ساخت و ارائه گزارشات سود و زیان و انحرافات ناشی از پیش بینی ها ، تنها بخشی از دستاورهای مجموعه ی تولیدی سانیران در حوزه تولید کارخانجات می باشد.


 

  • صرفه جويي در زمان و هزينه با کنترل فرآيندهاي سازماني
  • تخصیص دقیق هزینه ها به مراکز فعالیت
  • ردیابی بهای تمام شده کالای ساخته شده
  • تفکیک هزینه ها نیروی انسانی به سطوح
  • تخصیص هزینه های سربار به مراکز
  • مديريت کارآمد فرآيندها در تمامي سازمان
  • افزايش کيفيت فعالیت ها در کنار کاهش زمان و هزينه
  • تصميم گيري هاي بهتر با افزايش شفافيت فرآيندي
نرم افزار شرکت های پیمانکاری


سیستم های مورد استفاده در این مشاغل :


از نظر سیستماتیک چرخه کسب و کار شرکتهای پروژه محور با طراحی و مهندسی محصول شروع میشود . تمامی مراحل و فرآیندهای آتی نظیر تولید ، تأمین ، تعیین قیمت فروش محصول ، سطح کیفیت محصول و رضایتمندی مشتریان و بهای تمام شده از فرآیند مهندسی محصول تأثیر میپذیرند و این امر بخوبی لزوم دقت و توجه کافی در انجام این مرحله از کار و نیز استفاده از ابزارهای مناسب اطلاعاتی و عملیاتی را نشان میدهد.