دانلود

  • به روز رسانی نرم افزار یکپارچه سانیران :

فایل اجرائی سانیران(saniran)
آخرین ویرایش نرم افزار (saniran)

  •  صندوق فروشگاهی سیان

دانلود آخرین نسخه صندق فروش (cyan)

 

  •  به روز رسانی نرم افزار فروشگاهی سیان :

آخرین ویرایش نرم افزار (cyan)

 

  • نرم افزار های جانبی :

Smo
Setup
Tiny Service
Framework 3.5
Framework 4.7

  • نرم افزار Remote Desktop :

دانلود نرم افزار ها AnyDesk

 دانلود نرم افزار Ammyy Admin

دانلود نرم افزار Team viewer

دانلود نرم افزار Supremo

دانلود سایر نرم افزار ها