دریافت و پرداخت

 نرم افزار دریافت و پرداخت

سیستم خزانه داری سانیران مدیران سازمان شما را قادر می‌سازد نقدینگی و دارایی‌های پولی خود را به بهترین نحو مدیریت کرده و بیشترین بهره‌ وری را از منابع مالی سازمان به‌دست آورند.
سیستم خزانه داری سانیران امکانات مناسبی برای ثبت، کنترل و در نهایت گزارش‌گیری از اطلاعات مربوط به عملیات دریافت و پرداخت فراهم کرده و به این ترتیب اطلاعات لازم برای مدیریت بهینه و کارآمد منابع را در اختیار مدیران قرار می‌دهد. این سیستم با استفاده از فرم‌ها و گزارش‌های گوناگون، همه‌ی فرایندهای دریافت و پرداخت، تنخواه گردان‌ها، و ضمانت‌نامه‌ها را پوشش می‌دهد.

ویژگی ها

 • انجام تمام مبادلات مربوط به دریافت و پرداخت اسناد و وجوه
 • انجام انتقال‌ها بین منابع درون سازمانی مانند بانک‌ها و صندوق‌ها
 • اعلام موجودی حساب‌های بانکی و صندوق‌ها
 • اعلام وضعیت تسهیلات بانکی و ضمانت‌نامه‌ها
 • گزارش دریافت‌ها و پرداخت‌ها بر حسب عوامل مختلف
 • ثبت فرایند ضمانت‌نامه‌های بانکی و مراحل تمدید، تقلیل، ابطال…
 • امکان ثبت صورت خلاصه تنخواه
 • کنترل موجودی با سقف تنخواه

امکانات

 • امکان ثبت اسناد ارزی در سیستم خزانه
 • امکان معرفی کدینگ غیر یکسان در شعب مختلف
 • صدور خودکار سند حسابداری کلیه عملیات مالی مربوط دریافتها و پرداختها
 • امکان تعریف فرایند های از پیش تعریف شده برروی اسناد
 • برقراری ارتباط مستقیم با سیستم فروش برای دریافت هر مشتری
 • امکان محاسبه راس چک های دریافتی و پرداختی
 • امکان تعریف فرآیند گردش وجوه نقد جهت تهیه صورتهای مالی
 • ثبت فرآیند دریافت و پرداخت ضمانت نامه‌های بانکی و پیگیری مراحل تمدید، تقلیل، ابطال

گزارشات

 • گزارش دریافت‌ها و پرداخت‌ها برحسب طرف مقابل، نوع دریافت و پرداخت، نوع قلم و ….
 • تعریف حسابهای بانکی، صندوق و صندوقداران بهمراه مجوزهای دسترسی
 • امکان استقرار اولیه کلیه اسناد اعم از چک و سفته
 • گزارشگیری حساب ها بصورت ارزی، تعداد، شماره پیگیری و ….
 • گزارش گردش تمامی اشخاص و شرکتها در تمامی سطوح
 • گزارش مرور حسابها در همه سطوح و گردش حسابها بصورت کلی
 • اصلاح کلیه اسناد از گزارشات مرور حسابها با داشتن دسترسی
 • صدور اعلامیه برای مشتری و ذخیره آن

امکانات و قابلیت‌های سیستم دریافت و پرداخت و خزانه داری

 • امکان ثبت کلیه مراحل اسناد اعم از: دریافت و پرداخت، استرداد، تبدیل، انتقال بین بانکی و ….
 • امکان ثبت کلیه مراحل اسناد اعم از: استرداد، تغییر مدت، واگذاری به بانک وصول/واخواست
 • دریافت و پرداخت نقد، چک و سایر اسناد دریافتی بصورت عادی و تضمینی (ریالی/ارزی)
 • صدور چک به تفکیک حسابهای بانکی با کنترل سریال دسته چک و خرج کردن چک
 • امکان نمایش هشدار جهت سررسید چک و سفته و ضمانتنامه بانکی
 • امکان طراحی و چاپ بصورت مکانیزه جهت تمامی بانک ها
 • امکان ایجاد ارتباط بین فاکتور فروش و برگشت از فروش مشتریان با اسناد خزانه
make-organization-easy-visual
 • تعیین و کنترل مدت انتظار وصول اسناد دریافتنی مدت‌دار
 • صدور خودکار سند حسابداری هریک از دریافتها و پرداختها
 • امکان تخصیص انواع ارز در اسناد و محاسبه مبلغ ارزی
 • صدور خودکار سند حسابداری کلیه مراحل اسناد خزانه
 • امکان ایجاد عوامل گردش نقدینگی جهت سهولت در انتخاب طرف مقابل
 • امکان انجام آنالیز خودکار اسناد خزانه با اسناد مرتبط با فروش به مشتری
 • امکان چاپ چک با فرمتهای تعریف شده
 • امکان تهیه گزارش از چکهای دریافتی و پرداختی در تمامی وضعیت ها
make-organization-easy-visual
 • امکان چاپ رسید دریافت و پرداخت جهت دریافت و پرداخت پول نقد و چک
 • گزارش لیست چکهای دریافتی، درجریان وصول، وصول/ واخواست شده و ….
 • پیگیری تاریخ واگذاری چک‌های دریافتی
 • امکان طراحی چک در قالب فرمهای کلیه بانکها و تنظیم چاپ برروی تصویر اسکن شده
make-organization-easy-visual
 • گزارش کلیه ضمانتنامه‌های پرداختی و دریافتی با نمایش وضعیت آنها
 • امکان تعریف هر نوع روش حسابداری در اسناد خزانه
 • امکان اعمال دسترسی حسابها در سطح کلیه گزارشات سیستم
 • امکان رویت دسترسی کاربر در هر فرم
 • پویا بودن سطوح دسترسی کاربران

پیگیری سریع اسناد و وجوه دریافتی و پرداختی

می‌توانید عملیات انجام شده بر روی اسناد دریافتی و پرداختی را به سادگی و با جزئیات کامل ردیابی کنید. تمامی مبادلات از دریافت یک سند تا واگذاری، واخواست و حقوقی کردن آن، تبدیل کردن اسناد از تضمینی به عادی و هر مبادله دیگری قابل ردیابی است. همچنین انتقال‌های درون سازمانی مانند بانک‌ها و صندوق‌ها قابل انجام و گزارش‌گیری است. از جمله مهمترین قابلیت این سیستم پنل جستجو یک سند و ردیابی کلیه مراحل و سرگذشت آن توسط کاربر می باشد.

نقدینگی و دارایی‌های پولی خود را مدیریت کنید

سیستم خزانه داری سانیران امکانات مناسبی برای ثبت، کنترل و در نهایت گزارش‌گیری از اطلاعات مربوط به عملیات دریافت و پرداخت فراهم کرده و به این ترتیب اطلاعات لازم برای مدیریت بهینه و کارآمد منابع را در اختیار مدیران قرار می‌دهد. این سیستم با استفاده از فرم‌ها و گزارش‌های گوناگون، همه‌ی فرایندهای دریافت و پرداخت، تنخواه گردان‌ها، و ضمانت‌نامه‌ها را پوشش می‌دهد