راه حل های تولید

 

 
 

سانیران در تولید

  امروزه تبدیل کسب و کارهای کوچک به سازمان های بزرگ که نیازمند وظایف گسترده تر و پیچیده تر و منابع انسانی بیشتری است، هماهنگی میان اجزاء و فرآیندهای این گونه سازمان ها تبدیل به چالشی روزافزون شده است.در چنین سیستمهایی یک قطعه ممکن است دارای چندین برنامه فرایند مختلف باشد.در اين ميان سيستمهاي يكپارچه سانیران، به عنوان يك ابزار کارآمد براي دستيابي به برتري توليدي و مزيت رقابتي پايدار شناخته شده است.     ما در سانیران فرآیند ها را علی رغم پیچیدگی فراوان به شکل بسیار ساده و روان با استاندارد های این پیش تعریف شده مدیریت میکنیم. ما اعتقاد داریم، استفاده از پیچیدگی فراوان و فرم های متعدد، سردرگمی و نامیدی کاربران از ادامه انجام فرآیند های سیستمی را به دنبال دارد. از این رو ما استفاده از سیستم تولید را به دو موضوع کلی، تولید بر اساس سفارش و تولید مستمر تقسیم بندی می کنیم. در تولید بر اساس سفارش ، ابتدا مشتری درخواست خود را متناسب با قرارداد مربوطه ایجاد می کند و پس از آن واحد تولید بنا بر وظیفه محوله نسبت به تولید درخواست مربوطه اقدام مینماید. در این میان تعریف BOM کالا و نیز فرمولاسیون های متعدد برای کالاها و نسبت ترکیب آنها نقش مهمی را در پاسخگوئی به درخواست های مشتری ایفا می نماد.
 

   
 • گزارش محاسبه بهای تمام شده برآوردی
 • گزارشات انحراف تولید
 • گزارش انحراف مصرف.
 • گزارشات مرور و ردیابی سفارشات ساخت
 • گزارش مقدار مواد اولیه ای که به محصول تبدیل نشده
 • گزارش مقدار محصول تولید شده
 • گزراش مقدار موادی که به محصول تبدیل شده
 • گزارش ردیابی تولید
 • گزارش مرور تولید با قبلیت نمایش و جستجو در تولید
 • گزارش مقدار محصول تولید نشده
 • گزارش مقدار مواد اولیه استفاده نشده
 • گزارش مقدار ضایعات ایجاد شده
 • گزارش ردیابی تولید از سفارش ساخت
 

 
   

سیستم های پیشنهادی ما :