سیستم انبار و حسابداری انبار

 

 

نمائی از نرم افزار انبار و کالای سانیران

 

امکانات

  • عملکرد همزمان انبارها در سنوات مختلف
  • تأیید، کنترل، درخواست و ذخیره‌سازی کالاهای درخواستی
  • ورود و خروج کالا از انبار همراه با اطلاعات تکمیلی
  • دریافت اطلاعات انبارگردانی در سه مرحله
  • روشهای مختلف قیمت گذاری (ریالی)
  • تعیین بهای تمام شده کالای خریداری شده
  • امکان ارسال اطلاعات از سیستم مقداری به ریالی انبار
  • قابلیت طراحی و تغییر گزارش‌ها توسط کاربر
  • بستن حساب‌های انبار در مقاطع زمانی دلخواه
  • امکان ارتباط کالای خریداری شده دارایی با سیستم دارایی‌های ثابت
  • اامکان گروهبندی کالا تانامحدود (درختی و غیردرختی)
  • کنترل چهار نقطه بحرانی کالا (حداقل – حداکثر موجودی و نقطه سفارش و نقطه تجدید)
  • امکان آدرس دهی کالا در انبار تا هفت سطح

 

بیشتر… 

هدف


منافع و مزایا

کنترل و ردیابی مواد از نیازهای اساسی سازمان‌ها در جهت مدیریت فرایندهای تأمین، نگهداری، تولید و فروش بوده و سازمان‌ها با بررسی این موضوع که چه میزان از یک کالا در هر لحظه در فرایند‌های خرید، تولید، فروش، انبارداری، تحویل و غیره قرار دارد، می‌توانند تصمیمات مناسبی جهت مدیریت بهتر فرایندهای مذکور در خصوص آن کالا اتخاذ کنند.

پشتیبانی از استاندارد حسابداری موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا بخش عمده‌ای از دارایی‌های بسیاری از سازمان‌ها را تشکیل می‌دهد. استاندارد حسابداری شماره ۸ که با عنوان حسابداری موجودی مواد و کالا شناخته شده است، بیانگر نحوه ارزشیابی و انعکاس موجودی مواد و کالا در صورت‌های مالی است. از آن‌جایی‌که ارزشیابی و انعکاس موجودی مواد و کالا در تعیین و ارائه وضعیت مالی و عملکرد مالی واحدهای تجاری نقش بسیار مهمی دارد، این استاندارد حسابداری به صورت کامل در مدیریت موجودی کالا پوشش داده می‌شود..

 

درخواست دمو