سیستم انبار و حسابداری انبار

 

 

نمائی از نرم افزار انبار و کالای سانیران
 

امکانات

  • عملكرد همزمان انبارها در سنوات مختلف
  • تأييد، كنترل، درخواست و ذخيره‌سازي كالاهاي درخواستي
  • ورود و خروج كالا از انبار همراه با اطلاعات تکمیلی
  • دريافت اطلاعات انبارگرداني در سه مرحله
  • روشهاي مختلف قيمت گذاري (ريالي)
  • تعيين بهاي تمام شده كالاي خريداری شده
  • امكان ارسال اطلاعات از سيستم مقداري به ريالي انبار
  • قابليت طراحي و تغيير گزارش‌ها توسط كاربر
  • بستن حساب‌هاي انبار در مقاطع زماني دلخواه
  • امكان ارتباط كالاي خريداري شده دارايي با سيستم دارايي‌هاي ثابت
  • اامكان گروهبندي كالا تانامحدود (درختي و غيردرختي)
  • كنترل چهار نقطه بحراني كالا (حداقل – حداكثر موجودي و نقطه سفارش و نقطه تجدید)
  • امكان آدرس دهي كالا در انبار تا هفت سطح
 

بیشتر…


 

هدف


منافع و مزایا

کنترل و ردیابی مواد از نیازهای اساسی سازمان‌ها در جهت مدیریت فرایندهای تأمین، نگهداری، تولید و فروش بوده و سازمان‌ها با بررسی این موضوع که چه میزان از یک کالا در هر لحظه در فرایند‌های خرید، تولید، فروش، انبارداری، تحویل و غیره قرار دارد، می‌توانند تصمیمات مناسبی جهت مدیریت بهتر فرایندهای مذکور در خصوص آن کالا اتخاذ کنند.

پشتیبانی از استاندارد حسابداری موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا بخش عمده‌ای از دارایی‌های بسیاری از سازمان‌ها را تشکیل می‌دهد. استاندارد حسابداری شماره ۸ که با عنوان حسابداری موجودی مواد و کالا شناخته شده است، بیانگر نحوه ارزشیابی و انعکاس موجودی مواد و کالا در صورت‌های مالی است. از آن‌جایی‌که ارزشیابی و انعکاس موجودی مواد و کالا در تعیین و ارائه وضعیت مالی و عملکرد مالی واحدهای تجاری نقش بسیار مهمی دارد، این استاندارد حسابداری به صورت کامل در مدیریت موجودی کالا پوشش داده می‌شود..

 

درخواست دمو