سیستم انتشار اطلاعات


انتقال آفلاین  اطلاعات چیست؟

یکی از مشکلات و چالشهای شرکتهای پیمانکاری که دارای تعدّد پروژه، در نقاط جغرافی پراکنده، می‌باشند، نداشتن دسترسی به اطلاعات هر یک از پروژه‌ها می‌باشد. در صورتی که، در بازار رقابتی کنونی، عدم دسترسیِ به موقع و صحیح، به اطلاعات، امری ضروری و غیر قابل انکار است. از طرفی عدم وجود زیر ساختِ مناسبِ شبکه ای و مخابراتی، در اغلب پروژه ها، مانع از جمع آوری اطلاعات، گردیده است.

در این راستا و در جهت حل این معضل، شرکت فرا پرداش ساینا، اقدام به تولید نرم افزاری، تحت عنوان، سیستم انتشار اطلاعات، نموده است که تا حدود زیادی با وجود موانع  ذکر شده، در حل این مشکل، موثر واقع می‌گردد.

بیشتر…

هدف

یکسان سازی اطلاعات در نقاط مختلف

از ویژگی های این سیستم، مدیریت نوع اطلاعاتی است که قرار است بین نقاط مختلف رد و بدل گردد. مثلاً در یک پروژه، تبادل اطلاعات انبار  اما در پروژه دیگر هزینه های انجام شده در سیستم حسابداری، از اهمیت ویژه ایی برخوردار است. بدین ترتیب، می توان بنا به نیاز، به تبادل اطلاعات در هر سطحی از اطلاعات اقدام نمود.

ایجاد بستر انتقال اطلاعات

از سایر ویژگی های این سیستم، مبتنی نبودن آن، به ارتباط شبکه ای پایدار و مناسب، است. به عبارت دیگر، در صورت داشتن حداقل امکانات شبکه و یا در نوع عدم وجود ارتباط نیز می‌توان نسبت به راه اندازی سیستم مربوطه اقدام نمود.. از این رو سیستم انتشار اطلاعات سانیران با انتقال اطلاعات از طریق فایلهایی همچون تکست یا اکسل نسبت به یکسان سازی اطلاعات در نقاط مختلف جغرافیایی اقدام نماید.


درخواست دمو