سیستم تولید

 

 

سیستم تولیدامکانات

  • قابلیت تعیین ضایعات و میزان محصول واقعی تولید شده.
  • امکان تعیین انحرافات ناشی از پیش بینی و هزینهای واقعی
  • امکان تعیین قیمت تمام شده محصولات به راحتی
  • امکان ارسال درخواست فروش به خط تولید
  • امکان ارسال مواد اولیه به خط تولید و رسید تولید محصول
  • امکان تعریف دستمزد برآوردی و سربار برآوردی در تولید محصول
  • امکان محاسبه بهای تمام شده محصول به صورت خودکار
  • امکان ارسال محصول تولید شده به سیستم انباربیشتر…هدف

اطلاعات مالی منسجم

مدیریت فرایند تولید از ابتدای سفارش تا انتهای تولید محصول

کاهش ضایعات تولید و محاسبه بهای تمام شده ضایعات

بهبود فرآیندهای تولید و جلوگیری از اتلاف منابع.از منظر مدیریت مالی و حسابداری مدیریت ، اجزا تشکیل دهنده بهای تمام شده شامل مواد اولیه ، دستمزد و سربار و نسبتهای آنها با یکدیگر و در مقایسه با دوره های سنواتی و نیز شاخصهای صنعت یکی از مهمترین ابزارهای مدیریتی جهت تحلیل و واکاوی شرایط فعلی و حتی آتی سازمانهاست.


اطلاع از بهای تمام شده


اطلاع از بهای تمام شده کالاها به شما کمک می‌کند تا از اتلاف منابع جلوگیری کنید، بر اساس برآورد دقیق هزینه‌های تولید نسبت به قیمت‌گذاری بهینه محصولات اقدام کنید و درنهایت، امکان رقابت‌پذیری محصولات خود را با سایر رقبا افزایش دهید.بهای تمام شده یکی از مهمترین شاخصهای مالی جهت تصمیمات اقتصادی مدیران سازمانهاست. از هر سمتی که به موضوع نگاهی بیندازیم اهمیت مطلب را بخوبی میتوان مشاهده کرد . از دیدگاه تجاری ، سودآوری و موجه بودن فعالیت یک بنگاه اقتصادی به بهای تمام شده کالاهای فروش رفته و حاشیه سود بدست آمده وابستگی تام و تمامی دارد.