سیستم تولید

 نرم افزار تولید و سفارش ساختاطلاع از فرآیند تولید و بهای تمام شده محصولات به واسطه کنترل مواد اولیه ، دستمزد و سربار مهمترین دستاورد نرم افزار تولید و سفارش ساخت سانیران می باشد. امکان پیش‌بینی احتیاجات مواد اولیه و همچنین شناسایی کالاهای پر سود و کم سود خود را داشته باشید و در نهایت برای خطوط تولید خود برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهید .

ویژگی ها

 • کنترل مواد اولیه
 • کنترل ضایعات
 • کنترل تولید و سفارش ساخت
 • صدور برگ درخواست مواد اولیه خودکار
 • صدور خودکار حواله تولید
 • صدور خودکار رسید تولید
 • صدور خودکار رسید ضایعات
 • برآورد سربار ساخت

امکانات

 • امکان تعریف n عدد فرمول ساخت برای هر کالا.
 • امکان تعریف کالای جایگذین برای مواد اولیه جهت تولید محصول
 • قابلیت تعریف فرمول اصلی و فرعی برای محصولات
 • امکان اختصاص سربار و دستمزد برآوردی برای هر پروسه تولید
 • تعریف ایستگاه های کاری به صورت نامحدود.
 • امکان مشخص کردن مواد اولیه، ضایعات در ثبت سفارش ساخت.

گزارشات

 • گزارشات انحراف تولید
 • گزارش انحراف مصرف.
 • گزارشات مرور و ردیابی سفارشات ساخت
 • گزارش مقدار مواد اولیه ای که به محصول تبدیل نشده
 • گزارش مقدار محصول تولید شده
 • گزارش مقدار موادی که به محصول تبدیل شده
 • گزارش ردیابی تولید
 • گزارش مرور تولید با قبلیت نمایش و جستجو در تولید

امکانات و قابلیت‌های سیستم تولید و کنترل سفارشات

 • امکان محاسبه بهای تمام شده تولید با توجه به فرمول ساخت قبل از انجام فرآیند تولید.
 • ثبت عملیات تولید بی نهایت محصول در یک فرآیند تولید یا به صورت جداگانه.
 • ارسال اسناد رسید محصول و حواله مواد اولیه و رسید ضایعات بصورت خودکار به سیستم انبار
 • امکان مشخص کردن هزینه های مستقیم و سربار در فرآیند تولید.
 • محاسبه بهای تمام شده برآوردی
make-organization-easy-visual