سیستم سفارشات خارجی

 

 
نمائی از نرم افزار سفارشات خارجی سانیران
 

امکانات

      • امکان درخواست کالا از سیستم انبار
      • امکان درخواست تأمین کالا و خدمات
      • امکان ورود تأیید درخواست‌ها
      • امکان افزایش و یا کاهش مقادیر درخواست توسط تأیید کننده
      • امکان درخواست سفارش کالا
      • ثبت درخواست خرید بر اساس برنامه ریزی مواد و کنترل موجودی
      • تجمیع درخواست‌های خرید کالا و خدمات
      • محاسبه و کنترل مقدار سفارش در راه
      • مدیریت فرایندهای مالی در طول فرایند خرید
      • شناسایی و ثبت اطلاعات مالی خرید به تفکیک هر سفارش
      • محاسبه بهای تمام شده کالا

      بیشتر…

هدف

تامین به موقع کالا

کنترل و ردیابی مواد از نیازهای اساسی سازمان‌ها در جهت مدیریت فرایندهای تأمین، نگهداری، تولید و فروش بوده و سازمان‌ها با بررسی این موضوع که چه میزان از یک کالا در هر لحظه در فرایند‌های خرید، تولید، فروش، انبارداری، تحویل و غیره قرار دارد، می‌توانند تصمیمات مناسبی جهت مدیریت بهتر فرایندهای مذکور در خصوص آن کالا اتخاذ کنند.

کنترل و ردیابی اقلام سفارشات

امروزه، استفاده از سیستم یکپارچهسیستم سفارشات خارجی به صورت یکپارچه با سیستم‌های انبار، برنامه‌ریزی احتیاجات مواد و حسابداری سانیران کار ثبت و پردازش اطلاعات فرایندهای خرید و تامین موجودی سازمان شما از خارج از کشور را انجام داده و با اتوماسیون فرایندهای کلیدی کسب و کارتان، بهره وری سازمان را افزایش می‌دهد. همچنین انجام بخش عمده‌ی کار عملیاتی توسط سیستم، منجر به کاهش خطا و به‌کارگیری صحیح توانمندی‌های نیروی انسانی می‌شود.

 

درخواست دمو