فرم درخواست دمو

فرم درخواست دمو

 

شماره تماس

۵۳۸۶۳- ۰۲۱

۶۶۵۶۲۱۸۰

۶۶۹۱۵۸۵۲

‍ پست الکترونیک


info@sainaco.net

تلگرام

۰۹۹۰۴۲۰۰۳۹۹

@Saniransoftware

شما میتوانید با تکمیل و ارسال فرم زیر، نیاز خود را به برگزاری جلسه دمو و یا دموی آنلاین مجموعه نرم‌افزارهای یکپارچه سانیران اعلام فرمائید. کارشناسان مربوطه بمحض دریافت اطلاعات این فرم، هماهنگیهای لازم رابا شما متقاضی گرامی انجام خواهند داد.


پیمانکاریبازرگانیتولیدیخدماتی