فرم درخواست دمو


فرم درخواست دمو

 
شما میتوانید با تکمیل و ارسال فرم زیر، نیاز خود را به برگزاری جلسه دمو و یا دموی آنلاین مجموعه نرم‌افزارهای یکپارچه سانیران اعلام فرمائید. کارشناسان مربوطه بمحض دریافت اطلاعات این فرم، هماهنگیهای لازم رابا شما متقاضی گرامی انجام خواهند داد.

حضوری در محل مشتری
حضوری در محل شرکت ساینا
دموی آنلاین