فرم درخواست دمو


فرم درخواست دمو

 
شماره تماس

۶۶۵۶۲۲۱۴- ۰۲۱

۶۶۵۶۲۱۸۰

۶۶۹۱۵۸۵۲

‍ پست الکترونیک

info@sainaco.net

شما میتوانید با تکمیل و ارسال فرم زیر، نیاز خود را به برگزاری جلسه دمو و یا دموی آنلاین مجموعه نرم‌افزارهای یکپارچه سانیران اعلام فرمائید. کارشناسان مربوطه بمحض دریافت اطلاعات این فرم، هماهنگیهای لازم رابا شما متقاضی گرامی انجام خواهند داد.

نوع فعالیت

پیمانکاریبازرگانیتولیدیخدماتی