سانیران در تولید

محاسبه دقیق قیمت تمام شده محصولات به استناد فرمولاسین مختلف محصولات در مراکز تولید با استفاده از کنترل و ردیابی مواد اولیه , محاسبه دستمزد ، تعیین سربار ساخت و ارائه گزارشات سود و زیان و انحرافات ناشی از پیش بینی ها ، تنها بخشی از دستاورهای مجموعه ی تولیدی سانیران در حوزه تولید کارخانجات می باشد.

سانیران در کنترل موجودی ها

کنترل و ردیابی مواد از نیازهای اساسی سازمان‌ها در جهت مدیریت فرایندهای تأمین، نگهداری، تولید و فروش بوده و سازمان‌ها با بررسی این موضوع که چه میزان از یک کالا در هر لحظه در فرایند‌های خرید، تولید، فروش، انبارداری، تحویل و غیره قرار دارد، می‌توانند تصمیمات مناسبی جهت مدیریت بهتر فرایندهای مذکور در خصوص آن کالا اتخاذ کنند.

سانیران در فروش و بازرگانی

کنترل موجودی ها ، محاسبه دقیق قیمت تمام شده کالای فروش رفته و نیز مدیریت دریافت و پرداخت به مشتریان و تامین کنندگان در شرکت های بازرگانی مهترین دستاورد سانیران محسوب می شود.
این راهکار کلیه مراحل کار اعم از برآورد حجم کسب و کار ، مراحل بازاریابی و فروش ، مدیریت خرید و انبارداری و زنجیره تأمین را تحت پوشش قرار میدهد. ضمن آنکه سیستمهای فوق با سیستمهای مالی بصورت کاملاٌ پکپارچه در تعامل و ارتباط میباشد.

سانیران در نیروی انسانی و پرسنلی

شرکت های خدماتی که به ارائه خدمات اشتغال دارند ، بخش اعظم هزینه ها را متوجه حقوق و دستمزد می سازند . در این راستا استفاده از یک سیستم مناسب جهت محاسبه دقیق دستمزد بر اساس قوانین و دستور العمل خاص شرکت ، نقش تعیین کننده ای در تسهیل امور جاری و نهایتا سود و زیان حاصله ایفا می نماید . سیستم حقوق و دستمزد سانیران با انعطاف بسیار بالا در محاسبه بر اساس انواع دستور العمل ها و روال های شرکت ، هزینه دستمزد هر پروژه یا واحد های مختلف پروژه تعیین نموده و جهت استفاده در گزارشات سود و زیان در اختیار سیستم حسابداری می گذارد.

سانیران در حسابداری و مالی

برآیند کلیه فعالیت ها در سیستم های مختلف نهایتا در سیستم حسابداری تجمیع شده و گزارشات مختلف مالی را موجب می گردد. از آنجایی که اطلاعات به هنگام مالی، تاثیر عمده‌ای در تصمیم گیری‌های صحیح و به موقع بنگاه‌ها دارد ، لذا نرم افزار حسابداری سانیران با این هدف ، اقدام به نگهداری و کنترل حساب‌های مختلف، گزارش وضعیت و نتایج تمام عملیات منسجم مالی می نماید.. همچنین طراحی کدینگ مناسب، نوشتن به موقع دفا‌تر قانونی و تهیه اظهار نامه بدون صرف وقت زیاد، خواسته مدیران مالی و حسابداران شرکت هاست، که با سیستم حسابداری سانیران مرتفع می گردد.

سانیران در سطوح مدیریت

در سیستم های اطلاعاتی سانیران نیز داشبورد مدیریتی ابزاری که به صورت ساده با استفاده از اعداد و نمودارهای گرافیکی، شاخص‌های کلیدی  و وضعیت لحظه‌ای سازمان را نشان می‌دهد. از آنجائی که مدیران جهت دستیابی به یک گزارش جامع می‌بایست ساعتها وقت صرف مطالعه گزارشات متعدد نمایند، این ابزار می‌تواند در لحظه و بدون اتلاف وقت، انواع گزارشات از قبل طراحی شده را در انواع گجت‌ها از جمله رایانه شخصی، تبلت و حتی گوشی تلفن همراه خود مشاهده نمایند