راهکار ساینا ویژه شرکت های متوسط
شرکت هایی که در حوزه بازرگانی فعالیت دارند :

کنترل موجودی ها و محاسبه دقیق قیمت تمام شده کالای فروش رفته و نیز مدیریت دریافت و پرداخت به مشتریان و تامین کنندگان در شرکت های بازرگانی , مهمترین دغدغه های شرکت هایی که به امر خرید و فروش کالا فعالیت دارند.

 • صرفه جویی در زمان و هزینه با کنترل فرآیندهای سازمانی
 • تخصیص دقیق هزینه ها به مراکز فعالیت
 • محاسبه بهای تمام شده کالای فروخته شده
 • تعیین میزان فروش و سود حاصله
 • زمان بندی در دریافت و پرداختها
 • مدیریت کارآمد فرآیندها در تمامی سازمان
 • افزایش کیفیت فعالیت ها در کنار کاهش زمان و هزینه
 • تصمیم گیری های بهتر با افزایش شفافیت فرآیندی

بیشتر ….

شرکت هایی که در حوزه تولید فعالیت دارند :

محاسبه دقیق قیمت تمام شده محصولات به استناد فرمولاسین مختلف محصولات در مراکز تولید با استفاده از کنترل و ردیابی مواد اولیه , محاسبه دستمزد ، تعیین سربار ساخت و ارائه گزارشات سود و زیان و انحرافات ناشی از پیش بینی ها ، تنها بخشی از دستاورهای مجموعه ی سیستم ها در حوزه تولید کارخانجات می باشد.

 

 • صرفه جویی در زمان و هزینه با کنترل فرآیندهای سازمانی
 • تخصیص دقیق هزینه ها به مراکز فعالیت
 • ردیابی بهای تمام شده کالای ساخته شده
 • تفکیک هزینه ها نیروی انسانی به سطوح
 • تخصیص هزینه های سربار به مراکز
 • مدیریت کارآمد فرآیندها در تمامی سازمان
 • افزایش کیفیت فعالیت ها در کنار کاهش زمان و هزینه
 • تصمیم گیری های بهتر با افزایش شفافیت فرآیندی

بیشتر ….

شرکت هایی که در حوزه پیمانکاری فعالیت دارند :

کلیه فرآیند های مرتبط با شرکت های پیمانکاری اعم از ثبت قراردادها ، تهیه و کنترل ورود و خروج مصالح، محاسبه حقوق و دستمزد خدمات ارائه شده ، تعیین استهلاک ماشین آلات و نهایتا محاسبه قیمت تمام شده در سطوح WBS با مجموعه پیمانکاری سانیران به صورت یکپارچه و سیستماتیک انجام می پذیرد.

 

 • صرفه جویی در زمان و هزینه با کنترل فرآیندهای سازمانی
 • تخصیص دقیق هزینه ها به مراکز فعالیت
 • ردیابی بهای تمام شده خدمات ارائه شده
 • تفکیک هزینه ها نیروی انسانی به سطوح
 • رصد و ردیابی حساب پیمانکاران
 • مدیریت کارآمد فرآیندها در تمامی سازمان
 • افزایش کیفیت فعالیت ها در کنار کاهش زمان و هزینه
 • تصمیم گیری های بهتر با افزایش شفافیت فرآیندی

بیشتر ….

شرکت هایی که در حوزه خدمات فعالیت دارند :

محاسبه دقیق حقوق و دستمزد پرسنل متناسب با انواع روش های مختلف ، محاسبه قیمت تمام شده خدمات ارائه شده ، کنترل و مدیریت فروش خدمات و نهایتا تعیین سود حاصله مهترین هدف مدیریت شرکت در موسسات خدماتی می باشد.

 

 

 • صرفه جویی در زمان و هزینه با کنترل فرآیندهای سازمانی
 • تخصیص دقیق هزینه ها به مراکز فعالیت
 • ردیابی بهای تمام شده خدمات ارائه شده
 • تفکیک هزینه ها نیروی انسانی به سطوح
 • قابلیت تعامل نیروی انسانی سازمان با فرآیندها
 • مدیریت کارآمد فرآیندها در تمامی سازمان
 • افزایش کیفیت انجام فعالیت ها با کاهش زمان و هزینه
 • تصمیم گیری های بهتر با افزایش شفافیت فرآیندی

بیشتر ….