آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۸

راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران ۸

آموزش نرم افزار حسابداری

راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران ۸

نرم افزار حسابداری

 

مزایای حکمی :

مزایای حکمی جزو حقوق و مزایای ثابت شخص است. مقدار آن در حکم کارگزینی شخص مشخص و به نسبت کارکرد به وی پرداخت می شود. اگر چه مزایای حکمی در شرکت های مختلف متناوب است، ولی به طور تقریبی در اکثر شرکت ها، حقوق پایه، مزد شغل، مزد رتبه، مزد سنوات و حق جذب، جزو مزایای حکمی است.

ابتدا در منوی عمودی سیستم، برروی منوی عوامل حقوقی، و سپس برروی گزینه ی مزایا کلیک کنید.

پس از باز شدن فرم لیست مزایا با استفاده از کلید + یک رکورد جدید ایجاد کنید. سپس در قسمت عنوان، اسم عامل و در قسمت نام ، نام لاتین را وارد کنید. پس از آن در قسمت نوع با استفاده از کلید … نوع عامل ( عامل حکمی ) را مشخص کنید.

سپس برروی کلید خصوصیات کلیک کنید و در پنجره ای که باز می شود، نوع استخدام را انتخاب کنید. سپس برروی کلید سایر خصوصیات کلیک کنید تا پنجره زیر باز شود.

در این پنجره با انتخاب گزینه های مورد نظر خود را انتخاب کنید و در پایان با استفاده از کلید ثبت اطلاعات را ذخیره کنید و از پنجره خارج شوید.

حال، در پنجره ی لیست مزایا بر روی عامل تعریف شده و سپس برروی کلید خصوصیات کلیک کنید تا پنجره ی زیر باز شود. در این پنجره برروی کلید عبارت محاسباتی کلیک کنید. در پنجره ای که باز می شود، برروی کلید انتخاب پارامتر کلیک کنید.

 

راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران 8کانال تلگرام کانال آموزشی سانیران

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۷

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۶

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۵

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۴

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۳