آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۲

راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران ۱۲

آموزش نرم افزار حسابداری

راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران ۱۲

 

اولویت‌ها:

 

اولویت در محاسبات :

برای این کار ، در هر یک از پنجره های عوامل برروی کلید اولویت کلیک کنید و گزینه اولویت محاسبات را انتخاب کنید. پنجره ای به صورت زیر باز می شود .

در این پنجره ، باید ترتیب قرارگرفتن عوامل زیر باشد . برای جابه جایی عوامل می توانید از ……  استفاده کنید .

لازم به توضیح است که اگر برروی کلید تعیین اولویت اتوماتیک کلیک کنید عامل بصورت اتوماتیک در جای صحیح خود قرار می گیرد و نیازی به جابجایی آن توسط کلیدهای جهت دار نیست.

 

اولویت در گزارشات :

برای این کار ، در هر یک از پنجره های عوامل برروی کلید اولویت کلیک کنید و گزینه اولویت گزارشات را انتخاب کنید و هریک از گزینه های زیر را انتخاب کنید .

پنجره ای به صورت زیر باز می شود . در این پنجره ، با استفاده از مربع سمت راست هر عامل، شما می توانید تعیین کنید که عامل مورد نظر در هریک از گزارش های انتخاب شده نمایش داده شود یا خیر .

همچنین در صورتی که تیک نمایش فعال باشد ، با دکمه های ……… میتوانید ترتیب نمایش در گزارش مورد نظر را مشخص کنید .

 

راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران 12کانال تلگرام کانال آموزشی سانیران

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۱

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۰

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۹

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۸

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۷

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۶

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۵

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۴

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۳