آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۶

راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران ۱۶

آموزش نرم افزار حسابداری

راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران ۱۶

 

وضعیت تاهل :

با کلیک کردن برروی کلید تاهل در پایین فرم اطلاعات پرسنلی پنجره ی زیر در صفحه ظاهر می شود . در این پنجره ، برروی کلید + کلیک کنید . سپس با کلیک کردن برروی دایره ی سفید کنارگزینه ی موجود در این پنجره ( متاهل ، مجرد و …) وضعیت شخص را مشخص کنید .

پس از مشخص کردن وضعیت فرد ، در قسمت تاریخ ، برای افراد متاهل تاریخ ازدواج و برای افراد مجرد تاریخ استخدام را وارد کنید و با کلیک کردن برروی کلید …. اطلاعات را ثبت کنید و از پنجره خارج شوید . (توجه داشته باشید که وارد کردن اطلاعات این قسمت برای عامل مزایا : بن کارگری است . بن ریال براساس اطلاعات این قسمت و شرط تعریف شده در فرمول ، محاسبه می شود .

 

راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران ۱۶کانال تلگرام کانال آموزشی سانیران

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۲

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۱

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۰

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۹

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۸

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۷

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۶

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۵

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۴

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۳

موزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۲

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱

نرم افزار حسابداری

راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار حسابداری سانیران 

راهنمای کاربردی تنظیمات نرم افزار حسابداری سانیران

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار حسابداری سانیران

دانلود نرم افزار بیمه

فرمول محاسبات حقوق و دستمزد

سند حسابداری حقوق و دستمزد

مالیات حقوق و دستمزد و نحوه ثبت آن

دربارۀ قانون کار ایران/ نرم افزار حقوق و دستمزد سانیران