عملیات حسابداری در شرکت های بازرگانی

عملیات حسابداری در شرکت های بازرگانی

نرم افزار حسابداری سانیران

عملیات حسابداری در شرکت های بازرگانی

همان گونه که قبلا ذکر شد واحدهای اقتصادی از نظر نوع فعالیت به سه دسته، موسسات خدماتی، موسسات بازرگانی و موسسات
تولیدی تقسیم می شوند.
تا کنون در مورد عملیات حسابداری در موسسات خدماتی مطالبی را ارائه کردیم در این فصل در مورد عملیات حسابداری در موسسات
بازرگانی توضیحاتی ارائه می شود.
برخی از رویدادهای مالی در موسسات بازرگانی و موسسات خدماتی مشابه است.

در این فصل فقط آن دسته از رویدادهای مالی مربوط به موسسات بازرگانی که مشابه آن در فصول مربوط به موسسات خدماتی مطرح نشده است، تشریح می گردد.
موسسات بازرگانی ، موسساتی هستند که کالاهایی را خریداری کرده و بدون آنکه تغییر شکلی در آنها بدهند آنها را می فروشند برای
همین سیستم حسابداری این موسسات باید حائز شرایطی باشد که علاوه بر اطلاعاتی که از سیستم حسابداری موسسات خدماتی قابل
استخراج است، اطلاعات زیر نیز از آن قابل استخراج باشد:
میزان فروش
بهای تمام شده کالای خریداری شده
میزان موجودی کالا
بهای تمام شده کالای فروش رفته

 

مطالب قبلی

 

کانال تلگرام     کانال آموزشی سانیران

نرم افزار حسابداری

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

نرم افزار مالی