روشهای محاسبه بهای تمام شده موجودیها

روشهای محاسبه بهای تمام شده موجودیها

نرم افزار حسابداری

روشهای محاسبه بهای تمام شده موجودیها

برای تخصیص بهای تمام شده به موجودی مواد و کالا درسیستم ثبت ادواری روشهایی مورد استفاده قرار می گیرند که عبارتند از:
الف) روش شناسایی ویژه:

ب) میانگین:

ج) اولین صادره از اولین وارده(فایفو)

د) اولین صادره از آخرین وارده(لایفو)

روش شناسایی ویژه:

در این روش تعلق کالای موجود در پایان دوره مالی به هر یک از خریدها تعیین و قیمت تمام شده آنها محاسبه می شود.این روش
جریانهایی واقعی بهای تمام شده را ردیابی می کند.

استفاده از روش شناسایی ویژه در صورتی امکان پذیر است که برای هر فقره از خریدها و فروشها مدارک و اطلاعات کافی نگهداری شود و یا اینکه ماهیت موجودی کالای موسسه به نحوی باشد که بتوان تعلق آن به هر یک از خریدها را به دقت تعیین نمود، مانند موجودی انواع خودرو .

به هر حال، ارزیابی کالاهای گران قیمت غالبا با استفاده از این روش صورت می گیرد. به بیان دیگر، استفاده از روش شناسایی ویژه هنگامی مناسب است که کالاهای گران قیمت در تعداد نسبتا کم معامله می شوند.

مطالب قبلی

کانال تلگرام        کانال آموزشی سانیران

      اینستا گرام ساینا

توئیتر        توئیتر ساینا

 

نرم افزار حسابداری

سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

نرم افزار مالی