صدور سند حسابداری خرید و بیمه اموال

صدور سند حسابداری خرید اموال

نرم افزار حسابداری سانیران

صدور سند حسابداری خرید اموال

 

ایجاد داراییهای ثابت مبتنی بر وجود اسناد و مدارک مثبته است تا به واسطه این مستندات، امکان اعمال
کنترلهای داخلی لازم و کافی در مورد داراییهای ثابت وجود داشته باشد.
اسناد و مدارک مربوط به تحصیل داراییهای ثابت، توسط دایره اموال، مبنای صدور سند حسابداری قرار
میگیرد.

اموال و دارایی های ثابت به روش های مختلفی خریداری می شوند که عمده ترین موارد آن شامل خرید نقد،
خرید نسیه، خرید اقساطی و ترکیبی از موارد مذکور است.
با توجه به گستردگی موضوع خرید اقساطی در این مبحث تنها به خرید نقد و نسیه اکتفا می شود.
طبق قانون، خرید و فروش اموال منقول مانند اثاثه و ماشین آلات مشمول عوارض و مالیات ارزش افزوده
است و عرضه اموال غیرمنقول از پرداخت عوارض و مالیات معاف است اما وجوه پرداختی به عنوان حق
کمیسیون نقل و انتقال این دارایی ها مشمول عوارض و مالیات بوده و مبالغ مذکور را می توان به بهای تمام شده
دارایی خریداری شده اضافه نمود یا به عنوان اعتبار مالیاتی در حساب ( سایر حساب های دریافتنی)  ثبت نمود.

نکته

در صورتی که شرکتی در نظام مالیات ارزش افزوده ثبت نام نموده باشد و مؤدی مالیات بر ارزش افزوده
تلقی شود، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در تمامی مراحل خرید، حمل، نصب و راه اندازی و
همچنین عوارض و مالیات بر ارزش افزوده پرداختی مرتبط با خدمات دریافتی پس از مرحله بهره برداری
از بهای دارایی یا خدمات دریافت شده تفکیک و به عنوان اعتبار مالیاتی تلقی می گردد و در حساب ( سایر حساب های دریافتنی ) ثبت می شود.

نکته

اگر شرکتی مؤدی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشد باید کلیه عوارض و مالیات های ارزش افزوده
پرداختی در زمان خرید را به بهای تمام شده دارایی ثابت اضافه و در بدهکار حساب مربوط ثبت نماید.

جهت مشاوره تخصصی نرم افزار با ما در تماس باشید:

۰۲۱-۵۳۸۶۳

ثبت درخواست مشاوره:

 

کانال تلگرام        کانال آموزشی سانیران

      اینستا گرام ساینا

توئیتر        توئیتر ساینا

 

نرم افزار حسابداری

سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

نرم افزار مالی