صدور سند حسابداری اموال

صدور سند حسابداری اموال با احتساب ارزش افزوده و بدون احتساب ارزش افزوده

نرم افزار حسابداری سانیران

صدور سند حسابداری اموال با احتساب ارزش افزوده و بدون احتساب ارزش افزوده

 

الف)خرید نقدی دارایی ثابت
خرید دارایی ثابت بدون ثبت مالیات بر ارزش افزوده:

خرید دارایی ثابت با ثبت مالیات بر ارزش افزوده:

ب)خرید نسیه دارایی ثابت
خرید دارایی ثابت بدون مالیات بر ارزش افزوده:

خرید دارایی ثابت با مالیات بر ارزش افزوده:

نکته:

اگر دارایی ثابت به بهایی بیشتر از قیمت نقدی و به طور نسیه خریداری و بلافاصله مورد بهره برداری قرار
گیرد اختلاف قیمت نقد و نسیه به عنوان هزینه دوره )هزینه مالی( شناسایی می شود.

مثال در مطلب بعدی

 

جهت مشاوره تخصصی نرم افزار با ما در تماس باشید:

۰۲۱-۵۳۸۶۳

ثبت درخواست مشاوره:

نقشه راه:

 

صدور سند حسابداری خرید اموال

کانال تلگرام        کانال آموزشی سانیران

      اینستا گرام ساینا

توئیتر        توئیتر ساینا

 

نرم افزار حسابداری

سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

نرم افزار مالی

مقالات منتخب

صدور سند حسابداری اموال با احتساب ارزش افزوده و بدون احتساب ارزش افزوده

نرم افزار حسابداری سانیران

صدور سند حسابداری اموال با احتساب ارزش افزوده و بدون احتساب ارزش افزوده

 

الف)خرید نقدی دارایی ثابت
خرید دارایی ثابت بدون ثبت مالیات بر ارزش افزوده:

خرید دارایی ثابت با ثبت مالیات بر ارزش افزوده:

ب)خرید نسیه دارایی ثابت
خرید دارایی ثابت بدون مالیات بر ارزش افزوده:

خرید دارایی ثابت با مالیات بر ارزش افزوده:

نکته:

اگر دارایی ثابت به بهایی بیشتر از قیمت نقدی و به طور نسیه خریداری و بلافاصله مورد بهره برداری قرار
گیرد اختلاف قیمت نقد و نسیه به عنوان هزینه دوره )هزینه مالی( شناسایی می شود.

مثال در مطلب بعدی

 

جهت مشاوره تخصصی نرم افزار با ما در تماس باشید:

۰۲۱-۵۳۸۶۳

ثبت درخواست مشاوره:

نقشه راه:

 

صدور سند حسابداری خرید اموال

کانال تلگرام        کانال آموزشی سانیران

      اینستا گرام ساینا

توئیتر        توئیتر ساینا

 

نرم افزار حسابداری

سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

نرم افزار مالی

مقالات منتخب

مقاله‌های مرتبط

فهرست