آموزش گام به گام نرم افزار حسابداری ۱۰

سیستم حسابداری سانیران - آموزش سریع و آسان سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران ۵
(حساب معین)

حسابداری سانیران

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران ۵

حساب معین:

آخرین مرحله از ثبت کدینگ ایجاد حساب معین است.
حساب معین از این جهت که  هنگام صدور سند بکار می‌رود و نیز وجود ارتباط تفضیلهای شناور با این حساب، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
نحوه انجام کار بدین شکل است که؛
ابتدا کدکل مورد نظر در شروع کد معین قرار می‌گیرد و در ادامه تا تعداد ارقام تعریف شده در تنظیمات نرم افزار رقم و نهایتاً عنوان معین وارد می‌شود.
مرحله بعد ارتباط دادن سطوح تفضیل با معین مربوطه است بدین شکل که؛
در تب‌های سطوح تفضیل که در تنظیمات نرم افزار مشخص شده است
می‌توان نوع تفضیل مورد نظر را در سطوح دلخواه به معین ارتباط داد.
به عبارت دیگر می‌توان کلیه انواع تفضیل را و کلیه سطوح را به معین مربوطه ارتباط داد.

نرم افزار حسابداری
ولی باید دقت شود که نظم و یکپارچگی در ارتباط دادن سطوح و انواع تفضیل رعایت شود.
از دیگر قابلیت‌های فرم حساب معین می‌توان به ویژگی‌های ارزی، تعدادی، فاکتوری، شماره پیگیری اشاره نمود.
که در صورت انتخاب هر مورد می‌توان از آن قابلیت در فرم صدور سند استفاده نمود.
تیک فعال و یا غیر فعال نمودن معین نیز بدان معناست که اگر معین غیر فعال گردد دیگر نمی‌توان از آن حساب در صدور سند استفاده نمود.

نرم افزار حسابداری
استفاده از ماهیت حساب ضمن آنکه در هنگام صدور سند مقادیر اعمال شده به معین بصورت پیش فرض در ستون صحیح بدهکار و بستانکار قرار می‌دهد
ابزار کنترل نیز جهت نمایش دادن اقلام خلاف ماهیت و نیز صدور سند تعدیل ماهیت ابزار شرح ثابت نیز در صورتی استفاده می‌شود که کاربر در هنگام صدور سند مداوم شرح تکراری را وارد نکند.
اگر معینی قابلیت ارزی داشته باشد می‌توان در فرم صدور سند به آن مقادیر ارزی را اعمال نمود.

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران 5 - آموزش گام به گام نرم افزار حسابداری

 

کانال تلگرام     کانال آموزشی سانیران

نرم افزار حسابداری

مطالب پیشین

آموزش گام به گام نرم افزار حسابداری ۹

به کارگیری نرم افزار EXCEL در عملیات حسابداری

دانلود نرم افزار بیمه

لینک دریافت کامل نرم افزار بیمه