آموزش گام به گام نرم افزار حسابداری ۱۱

سیستم حسابداری سانیران - آموزش سریع و آسان سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران ۶
(حسابها – حساب کل – حساب گروه – حساب معین – حساب تفضیل)

حسابداری سانیران

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران ۶

در مباحث پیشین به توضیح مفصل در ارتباط با حساب گروه، حساب کل و حساب معین پرداخته شد.

یادآوری؛

حسابها

حساب گروه:

حساب گروه که شروع ایجاد کدینگ حسابداری می‌باشد و با وارد نمودن کد گروه، عنوان گروه و ماهیت حساب ایجاد می‌گردد.

حساب کل:

پس از معرفی حساب گروه می بایست حساب کل زیر مجموعه آن گروه نیز ایجاد گردد. با این توضیح که کد گروه مربوطه می‌بایست اولین ارقام حساب کل باشد.

حساب معین:

آخرین مرحله از ثبت کدینگ ایجاد حساب معین است. حساب معین از این جهت که  هنگام صدور سند بکار می‌رود
و نیز وجود ارتباط تفضیلهای شناور با این حساب، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

اکنون به توضیح مفصل حسابهای تفضیل می پردازیم؛

نرم افزار حسابداری

حساب تفضیل:

در تعریف تفضیل می‌توان براساس نوع مورد نظر تفضیل، تفضیل ایجاد نمود بدین شکل که ابتدا نوعی از تفضیل را که لازم است انتخاب کنیم؛
در فرم مربوطه انتخاب نموده و کد مورد نظر را به آن اختصاص دهید. توجه نمایید که در هنگام اختصاص کد تفضیل سیستم فقط برای اولین بار از کاربر کد تفضیل را درخواست می‌کند
ولی در دفعات بعدی بصورت پیش فرض سیستم به رنج ایجاد شده توسط کاربر یک واحد اضافه نموده و پیشنهاد می‌دهد که این کد نیز توسط کاربر قابل تغییر است.
در ایجاد تفضیل می‌توان در صورت ارزی بودن آن نوع ارز را انتخاب نمود این قابلیت موقع صدور سند بصورت پیش فرض نوع ارز را انتخاب شده نمایش می‌دهد
این قابلیت از اختلاف در تخصیص انواع ارزها به تفضیلها جلوگیری می‌نماید. تیک فعال نیز در صورتی که نخورده باشد در صدور اسناد مالی نمایش داده نمی‌شود.

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران 6 - آموزش گام به گام نرم افزار حسابداری

 

کانال تلگرام     کانال آموزشی سانیران

نرم افزار حسابداری

مطالب پیشین

آموزش گام به گام نرم افزار حسابداری ۱۰

به کارگیری نرم افزار EXCEL در عملیات حسابداری

دانلود نرم افزار بیمه

لینک دریافت کامل نرم افزار بیمه