آموزش گام به گام نرم افزار حسابداری ۱۳

سیستم حسابداری سانیران - آموزش سریع و آسان سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران ۸
( صدور سند حسابداری )

حسابداری سانیران

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران ۸

 

صدور سند حسابداری

همانطور که در مبحث پیشین توضیح داده شد درقسمت اسناد، صدور سند، سند حسابداری صادر میگرد.

گفتنی است پس از انتخاب معین و یا تفضیل مورد نظر و ثبت آن برای اولین بار؛
در دفعه بعدی باز شدن فرم معین و تفضیل‌ها حساب‌های استفاده شده بصورت پیش‌فرض نمایش داده می‌شود.
حال با انتخاب معین مورد نظر و یا جستجو نمودن شرح و یا کد آن، در فیلد جستجو، حساب مربوطه نمایش داده می‌شود.
همانطور که مشاهده می‌گردد؛
با انتخاب معین سطوح تفضیل شناور آن معین فعال گردیده و می‌توان تفضیلهای هر سطر را متناسب با شرایط تنوع تفضیلی آن معین انتخاب نمود.
مثلا اگر معین در تفضیل سطر اول با اشخاص ارتباط داده شده باشد در هنگام انتخاب تفضیل سطر اول می‌توان تفضیلهای اشخاص را انتخاب نمود همانطور که مشاهده میشود
هر سطر از تفضیل نیز برای اولین بار خالی می‌باشد که پس از ثبت آن حساب در دفاتر بعدی بصورت پیش‌فرضِ فهرست قرار می‌گیرد.

نرم افزار حسابداری

مرحله بعد وارد نمودن شرح آرتیکل سند می‌باشد که در صورتی که قبلاً از ویژگی شرح ثابت معین در فرم معین استفاده شده باشد،
می‌توان شرح ثابت آرتیکل را از راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران 8 - آموزش گام به گام نرم افزار حسابداری سمت چپ فیلد وارد نمایید.
پس از انتخاب معین مربوط به هر ردیف سند متناسب با ماهیت آن حساب معین بصورت پیش‌فرض کرسر در فیلد بدهکار و یا بستانکار قرار می‌گیرد.

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران 8 - آموزش گام به گام نرم افزار حسابداری

 

کانال تلگرام     کانال آموزشی سانیران

نرم افزار حسابداری

مطالب پیشین

آموزش گام به گام نرم افزار حسابداری ۱۲

به کارگیری نرم افزار EXCEL در عملیات حسابداری

دانلود نرم افزار بیمه

لینک دریافت کامل نرم افزار بیمه