سیستم حسابداری سانیران - آموزش سریع و آسان سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران
نقشه راه

آموزش گام به گام سیستم حسابداری نرم افزار سانیران

آموزش سریع و آسان سیستم حسابداری نرم افزار سانیران

حسابداری آسان 

آموزش سریع و آسان سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

 

۱- راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران ۱  (اطلاعات پایه )

۲- راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران ۲ (معرفی اشخاص – معرفی مراکز هزینه – تعریف بانکها – شعب بانک)

۳- راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران ۳ (تعریف ارز – معرفی شرکتها – معرفی پروژه – حسابهای بانکی – نوع حساب – نرخ ارز – انواع تفضیل)

۴- راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران ۴ (شعب – دوره مالی – حسابها – حساب گروه – حساب کل)

۵- راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران ۵ (حساب معین)

۶- راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران ۶ (حسابها – حساب کل – حساب گروه – حساب معین – حساب تفضیل)

۷- راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران ۷ ( اسناد – صدور سند حسابداری )

۸- راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران ۸ ( صدور سند حسابداری )

۹- راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران ۹ ( سند ارزی )

۱۰- راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران ۱۰ ( سند ارزی )

۱۱- راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران ۱۱ ( جابجایی اسناد – فیلتر اسناد )

۱۲- راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران ۱۲ ( شماره گذاری اسناد  )

۱۳- راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران ۱۳ (قطعی کردن اسناد – تسعیر)

۱۴- راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران ۱۴ ( بستن حساب ها  – بستن حساب های موقت )

۱۵- راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران ۱۵ (صدور سند تسهیم – سند تعدیل ماهیت)

۱۶- راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران ۱۶ (عملیات پایان دوره – اختتامیه – افتتاحیه – سندکل)

۱۷- راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران ۱۷ (گزارشات – مرور حسابها)

۱۸- راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران ۱۸ (مرور حسابها)

۱۹- راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران ۱۹ ( اعلامیه )

۲۰-راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران ۲۰ ( آنالیز )

۲۱- راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران ۲۱ ( عملیات بانکی – صدور چک )

۲۲- راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران ۲۲ ( استقرار و مغایرت گیری بانکی )

۲۳- راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران ۲۳ (استقرار و مغایرت گیری بانکی)

۲۴- راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران ۲۴ ( مغایرت گیری بانکی)

 

 

تازه های ساینا را در کانال آموزشی ما سریع و آسان دنبال کنید. 

کانال تلگرام     کانال آموزشی سانیران

راهنمای کاربردی تنظیمات نرم افزار حسابداری سانیران

نرم افزار حسابداری

دانلود نرم افزار بیمه  

 

 

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست