تازه های بلاگ

مثال از ثبت ساختمان

مثال از ثبت ساختمان نرم افزار حسابداری سانیران مثال از ثبت ساختمان   مثال : مؤسسه تجاری » آبادان « با امضای قراردادی، عملیات ساخت دفتر بازرگانی خود را به معمار مورد اعتماد شرکت واگذار نموده است و مبالغ زیر را از طریق حساب جاری شرکت به طور نقد در تاریخ های مذکور پرداخت نموده است: ۹۵/۷/۱ ادامه مطلب

نحوه محاسبه و ثبت بهای تمام شده ساختمان

نحوه محاسبه و ثبت بهای تمام شده ساختمان نرم افزار حسابداری سانیران نحوه محاسبه و ثبت بهای تمام شده ساختمان بهای تمام شده ساختمان شامل تمام مخارجی است که برای تحصیل ساختمان، انتقال مالکیت ساختمان به خریدار و آماده سازی آن برای استفاده مورد نظر انجام می شود. واحد تجاری ممکن است از طریق خرید، ساختمان ادامه مطلب

نحوه محاسبه و ثبت بهای تمام شده زمین

نحوه محاسبه و ثبت بهای تمام شده زمین نرم افزار حسابداری سانیران نحوه محاسبه و ثبت بهای تمام شده زمین زمین، دارایی ثابتی است که در تملک شرکت بوده و در آن اقدام به ساخت و ایجاد دارایی های دیگری نظیر ساختمان و تأسیسات شده یا به قصد مذکور تحصیل شده است و در فرایند عملیات ادامه مطلب

مثال از صدور سند حسابداری اموال 

مثال از صدور سند حسابداری اموال نرم افزار حسابداری سانیران مثال از صدور سند حسابداری اموال مثال : شرکت تجریش در تاریخ ۹۶/۰۷/۰۱ اثاثه ای را که قیمت نقدی آن ۲۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال بود به صورت نسیه سه ماهه از شرکت جماران  به بهای ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال خریداری نمود و بابت حمل آن ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال پرداخت نمود و بلافاصله مورد بهره ادامه مطلب

صدور سند حسابداری اموال

صدور سند حسابداری اموال با احتساب ارزش افزوده و بدون احتساب ارزش افزوده نرم افزار حسابداری سانیران صدور سند حسابداری اموال با احتساب ارزش افزوده و بدون احتساب ارزش افزوده   الف)خرید نقدی دارایی ثابت خرید دارایی ثابت بدون ثبت مالیات بر ارزش افزوده: خرید دارایی ثابت با ثبت مالیات بر ارزش افزوده: ب)خرید نسیه دارایی ادامه مطلب