تازه های بلاگ

اسناد مثبته چیست و چه نقشی در حسابداری می تواند داشته باشد؟

هر دریافت و یا پرداختی باید مبتنی بر مدارک و مستنداتی منطقی، مکتوب و مرتبط با آن (اسناد مثبته) باشد.

ادامه مطلب

نحوۀ محاسبه سر رسید اسناد تجاری

اسناد تجاری

نحوۀ محاسبه سر رسید اسناد تجاری نرم افزار حسابداری نحوۀ محاسبه سر رسید اسناد تجاری هر سند تجاری موعدی برای پرداخت یا دریافت دارد و یک حسابدار باید بداند در چه زمانی نسبت به دریافت وجه اسناد تجاری دیگران نزد خود یا در چه تاریخی باید نسبت به پرداخت تعهد خود در قبال اسناد تجاری ادامه مطلب

اسناد تجای ، سفته

سفته

اسناد تجای ، سفته : نرم افزار حسابداری اسناد تجای ، سفته : ب) سفته : یکی دیگر از اسناد تجاری که در معاملات روزمره به عنوان سند بدهی به طرف دیگر معامله بابت خرید کالا یا اخذ خدمات دریافتی، ارائه می گردد و یا به جهت فروش کالا یا ارائه خدمات از اشخاص دریافت ادامه مطلب

انواع اسناد تجاری

انواع اسناد تجاری : نرم افزار حسابداری انواع اسناد تجاری : الف) چک : چک نوشته ای است که به موجب آن، صادرکننده چک تمام یا بخشی از وجوه خود را که نزد بانک است مسترد یا به شخص دیگری واگذار می نماید. در زیر، تصویر دو برگ چک مربوط به دو بانک به صورت ادامه مطلب

طبقه بندی اسناد تجاری

اسناد تجاری

طبقه بندی اسناد تجاری نرم افزار حسابداری طبقه بندی اسناد تجاری یکی دیگر از راه های پرداخت بدهی یا دریافت طلب، ارائه یا اخذ اسناد تجاری است. اسناد تجاری از نظر ماهیت به ترتیب زیر طبقه بندی می گردند: اسناد دریافتنی: اسنادی است که از اشخاص و شرکت های دیگر دریافت نموده و بر طبق ادامه مطلب