تازه های بلاگ

اقلام مشمول ماليات و بيمه در ليست حقوق2

اقلام مشمول ماليات و بيمه در ليست حقوق2

اقلام مشمول ماليات و بيمه در ليست حقوق2

علامت اول مالیات 
علامت دوم بیمه
مشمول و غیر مشمول

46 حق آنکال * *
47 حق آکورد (تولید) * *
48 فوق العاده کیلومتری * *
49 حق مشاوره * *
50 پول جارو * *
51 حق مسکن * *
52 سایر مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده * *
53 مسکن با اثاثیه * به قیمت تمام شده مشمول حق بیمه تا سقف مربوطه
54 مسکن بدون اثاثیه *
55 اتومبیل اختصاصی با راننده *
56 اتومبیل اختصاصی بدون راننده *
57 عیدی سالانه یا پاداش آخر سال * در صورتیکه بیش ار دو بار باشد
58 سایر مزایای پرداختنی غیر نقدی به کارگران *
59 تغذیه *
60 پول شیر *
61 حق تأهل *
62 حق عیال *
63 حق اولاد *
64 پول لباس کار *
65 بهای صابون *
66 کسری انبار *
67 فوق العاده اشتغال خارج از کشور *
68 اشتغال مأمورین در خارج از مرکز *
69 حق العمل کار *
70 هزینه سفر

71 فوق العاده کسر صندوق و تضمین صاحب جمعان
72 خانه های کارگری
73 وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه
74 وجوه پرداختنی بابت هزینه معالجه کارکنان
75 بازخرید خدمت و خسارت اخراج
76 هزینه تأمین کالاهای ضروری بیمه شدگان (بن) –
77 باز خرید مرخصی
78 حقوق بازنشستگی
79 وظیفه و مستمری و مستمری وراث

کانال تلگرام     کانال آموزشی سانیران

نرم افزار حسابداری

مطالب پیشین

اقلام مشمول ماليات و بيمه در ليست حقوق 1

هزینه های قابل قبول مالیات

حداقل و حداکثر عیدی سال 1396

راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار حسابداری سانیران 

راهنمای کاربردی تنظیمات نرم افزار حسابداری سانیران

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار حسابداری سانیران

دانلود نرم افزار بیمه 

اقلام مشمول ماليات و بيمه در ليست حقوق 1

اقلام مشمول ماليات و بيمه در ليست حقوق1

اقلام مشمول ماليات و بيمه در ليست حقوق1

علامت اول مالیات 
علامت دوم بیمه
مشمول و غیر مشمول

 1.  حقوق اصلی (ثابت) * *
 2. اضافه کار * *
 3.   فوق العاده بدی آب و هوا * *
 4.  محرومیت از تسهیلات زندگی * *
 5. فوق العاده محل خدمت * *
 6. فوق العاده مرزی * *
 7. فوق العاده شرایط محیط کار * *
 8. نوبت کاری * *
 9. فوق العاده کشیک * *
 10. فوق العاده جذب * *
 11. مزایای ارزی * *
 12. ایاب و ذهاب * *
 13. حق خوار و بار * *
 14. حق امضاء * *
 15. حق باجه * *
 16. حق سرپرستی * *
 17. حق مدیریت * *
 18. حق خزانه * *
 19. حق سرایداری * *
 20.  حق حسابرسی * *
 21. حق پاسداری * *
 22.  حق نمایندگی بیمه * *
 23.  حق ترانسپورت و سرویس * *
 24. حق دیپلم * *
 25.  برودت (بدی آب و هوای سردخانه) * *
 26. حق فنی * *
 27.  حق انبارداری * *
 28.  حق شیفت * *
 29.  حق یک وعده غذا * *
 30.  حق پول نهار و شام * *
 31.  فوق العاده نگهبانی * *
 32.  فوف العاده کشیک * *
 33.  حق ثابت * *
 34.  حق افزایش بهره وری تولید * *
 35.  حق تولید * *
 36.  حق کمیسیون فروش * *
 37.  جمعه کاری * *
 38.  جیره نقدی * *
 39.  مزایای نقدی * *
 40.  پول صبحانه * *
 41.  مزایای تولید * *
 42.  کارمزد * *
 43.  فوق العاده محل خدمت * *
 44.  پول اتوبوس (غیر از خرج خرید ) * *
 45.  فوق العاده سیاری * *

ادامه دارد….

کانال تلگرام     کانال آموزشی سانیران

نرم افزار حسابداری

مطالب پیشین

هزینه های قابل قبول مالیات

حداقل و حداکثر عیدی سال 1396

راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار حسابداری سانیران 

راهنمای کاربردی تنظیمات نرم افزار حسابداری سانیران

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار حسابداری سانیران

دانلود نرم افزار بیمه 

هزینه های قابل قبول مالیات

هزینه های قابل قبول مالیات

هزینه های قابل قبول مالیات

🔹آئين نامه اجرايی احراز شروط سه گانه موضوع بند (۹) ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالياتهای مستقیم (هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارائی موسسه)

1⃣ اعلام کتبي موضوع خسارت توسط مؤدي ( اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ايجاد خسارت به فعاليت و دارايي موسسه ، همراه با اسناد مدارکي که در اختيار دارد به اداره امور مالياتي ذيربط.

2⃣ احراز خسارت وارده از سوی اداره امور مالياتی ذيربط پس از بررسی اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدی و اطلاعات مکتسبه با توجه به مستندات زير:

 •  گواهی يا تائيديه خسارت وارده از سوی مراجع ذيصلاح که متولی تشخيص خسارت می باشند و يا هرگونه سند معتبر ديگری که خسارت وارده را تائيد نمايد.
 • صورتجلسه يا صورتجلساتی که درخصوص ايجاد خسارت توسط مؤدی يا ساير مراجع ذيربط دراين زمينه تنظيم گرديده است.
 •  قراردادهای بيمه مربوط.

3⃣ خسارت وارده طبق قانون و مقررات يا قراردادهای موجود جبران آن به عهده ديگری نبوده و يا در هرصورت از طريق ديگر جبران نشده باشد.

4⃣ ارائه تعهد کتبی مؤدي مبنی بر اينکه اين خسارت از طرف هيچ مرجعی جبران نشده است.

کانال تلگرام     کانال آموزشی سانیران

نرم افزار حسابداری

مطالب پیشین

حداقل و حداکثر عیدی سال 1396

راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار حسابداری سانیران 

راهنمای کاربردی تنظیمات نرم افزار حسابداری سانیران

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار حسابداری سانیران

دانلود نرم افزار بیمه 

حداقل و حداکثر عیدی سال 1396

حداقل و حداکثر عیدی سال ۱۳۹۶ طبق قانون کار

حداقل و حداکثر عیدی سال ۱۳۹۶ طبق قانون کار

عیدی پایان سال کارکنان بخش خصوصی ، دو برابر حقوق پایه هر فرد میباشد تا میزانی که از حداکثر سه برابر حقوق پایه وزارت کار تجاوز نکند.

بعبارتی:

حداقل عیدی مبلغ
309.977 × 30 × 2 = 18.598.620

حداکثر عیدی مبلغ
309.977 × 30 × 3 = 27.897.930

مثال : در صورتی که پایه حقوق روزانه یک شخص ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل صد هزار تومان) باشد عیدی آن برای یکسال کامل چه مبلغی است؟

1.000.000 × 30 = 30.000.000

چون حداکثر عیدی مبلغ 27.897.930 ریال است کارفرما طبق قانون موظف به پرداخت حداکثر عیدی می باشد.

آیا میشود بیشتر از سقف حداکثر عیدی به پرسنل پرداخت نمود؟
بله اما باید توجه شود که در اینصورت مبلغ مازاد مشمول بیمه خواهد شد.

توضیح اینکه میزان معافیت مالیاتی عیدی و پاداش پایان سال ۹۶ معادل ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ( معادل دو میلیون تومان) است که مازاد بر آن مشمول مالیات خواهد شد.

کانال تلگرام     کانال آموزشی سانیران

نرم افزار حسابداری

مطالب پیشین

راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار حسابداری سانیران 

راهنمای کاربردی تنظیمات نرم افزار حسابداری سانیران

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار حسابداری سانیران

دانلود نرم افزار بیمه 

آموزش نرم افزار حسابداری – خزانه داری نرم افزار حسابداری سانیران  2

راهنمای کاربردی سیستم خزانه داری سانیران 2

راهنمای کاربردی سیستم خزانه داری سانیران 2

آموزش نرم افزار حسابداری خزانه داری نرم افزار حسابداری سانیران  2
( لیست شعب منتخب  )
نرم افزار حسابداری سانیران

 

لیست شعب منتخب :

برای ورود مشخصات شعب منتخب ابتدا در منوی افقی سیستم بر روی گزینه اطلاعات پایه وسپس برروی شعب منتخب کلیک کنید و با این کار فرم لیست شعب منتخب به نمایش داده میشود.

راهنمای کاربردی سیستم خزانه داری سانیران 2 آموزش نرم افزار حسابداری – خزانه داری نرم افزار حسابداری سانیران 2 ( لیست شعب منتخب ) نرم افزار حسابداری سانیران

در این فرم ابتدا در فیلد بر روی دکمه کمبو نام بانک کلیک کنید سپس در لیست بازشده نام بانک مورد نظر را انتخاب کنید . کد و عنوان شعبه را در فیلد مربوطه وارد کنید بر روی دکمه کمبو در فیلد شهرستان کلیک کنید سپس در لیست نمایش یافته شرح مورد نظر از بین شهرهای تعریف شده در قسمت موقعیت جغرافیای انجام شده برگزینید . در صورت تمایل مابقی اطلاعات که درج آنها اختیاری است شامل آدرس شعبه ، شماره تلفن و نام سرپرست شعبه را در فیلدهای  مربوطه درج کرده و سپس برای ثبت اطلاعات بر روی دکمه تائید کلیک کنید.

در مباحث بعدی به معرفی دسته چک، سری دسته چک، معرفی سفته، معرفی صندوق و … می پردازیم.

کانال تلگرام     کانال آموزشی سانیران

نرم افزار حسابداری

مطالب پیشین

راهنمای کاربردی سیستم خزانه داری سانیران 1

راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار حسابداری سانیران 

راهنمای کاربردی تنظیمات نرم افزار حسابداری سانیران

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار حسابداری سانیران

دانلود نرم افزار بیمه