تازه های بلاگ

آموزش گام به گام نرم افزار حسابداری 19

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران 14

( بستن حساب ها  – بستن حساب های موقت )

حسابداری سانیران

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران 14

بستن حساب ها:

سند بستن حساب موقت راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران 14 - آموزش گام به گام نرم افزار حسابداری 19 - بستن حساب ها – بستن حساب های موقت - حسابداری سانیران در این فرم پس از کلیک نمودن بر روی دکمه راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران 14 - آموزش گام به گام نرم افزار حسابداری 19 - بستن حساب ها – بستن حساب های موقت - حسابداری سانیران  وارد فرمی می‌شوید که در آن دو نوع سند وجود دارد؛ یکی مربوط به سند سود و زیانی که از قبل مشخص شده‌اند و  دیگری عبارتند از بستن و یا تسهیم حسابهای دلخواه که در این حالت می‌توان تمام و یا بخشی از مقادیر موجود در حسابی خاص را بر روی حساب های مد نظر سرشکن نمود.

 

 

 

 

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران 14 - آموزش گام به گام نرم افزار حسابداری 19 - بستن حساب ها – بستن حساب های موقت - حسابداری سانیران

نرم افزار حسابداری

بستن حساب های موقت:

در این حالت پس از انتخاب نوع سند و تاریخ سند، تاریخی را که تا آن تاریخ اسناد حسابداری ثبت شده‌اند،
را وارد نموده و پس از شرح سند می‌توان سند را بصورت تجمعی در سطح شعبه و یا جداگانه در شعبه جاری صادر نمود.

نرم افزار حسابداری

در مرحله بعد حسابی را که قرار است سند سود و زیان با آن بسته شود انتخاب و در صورت لزوم میزان درصدی از مقادیر موجود در حساب را وارد نمایید
همانطور که مشاهده می‌شود در فرم زیرین حسابهای موقت مانده‌دار موجود در سیستم نمایش داده می‌شود که کاربر می‌تواند تمام و یا بخشی از حسابهای موجود را انتخاب نموده و به سمت راست فرم بفرستد
و نهایتاً با صدور سند، سند مورد نیاز صادر می‌گردد.

 

 

کانال تلگرام     کانال آموزشی سانیران

نرم افزار حسابداری

مطالب پیشین

آموزش گام به گام نرم افزار حسابداری 18

به کارگیری نرم افزار EXCEL در عملیات حسابداری

دانلود نرم افزار بیمه

لینک دریافت کامل نرم افزار بیمه  

آموزش گام به گام نرم افزار حسابداری 18

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران 13

(قطعی کردن اسناد – تسعیر)

حسابداری سانیران

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران 13

 

قطعی کردن اسناد:

با کلیک کردن بر روی دکمه قطعی کردن وارد فرم قطعی کردن اسناد می‌شوید.
در این فرم در صورت وجود اسناد بررسی شده تا تاریخ وارد شده می‌توان با کلیک کردن برروی دکمه قطعی کردن اسناد،
اسناد را به حالت قطعی یا دائم تبدیل نمود.

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران 13 - آموزش گام به گام نرم افزار حسابداری 18 - (قطعی کردن اسناد – تسعیر) - حسابداری سانیران - نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری

دقت داشته باشید که در صورت قطعی نمودن اسناد، تحت هیچ شرایطی سیستم اجازه حذف یا ویرایش سند را نخواهد داد.

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران 13 - آموزش گام به گام نرم افزار حسابداری 18 - (قطعی کردن اسناد – تسعیر) - حسابداری سانیران - نرم افزار حسابداری

 

نرم افزار حسابداری

تسعیر:

برای تسعیر ارز در هر زمان لازم، ابتدا، باید برروی دکمۀ راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران 13 - آموزش گام به گام نرم افزار حسابداری 18 - (قطعی کردن اسناد – تسعیر) - حسابداری سانیران - نرم افزار حسابداری در فرم سند تسعیر کلیک نمود.
در مرحلۀ بعد نوع ارزی را که قرار است تسعیر آن انجام شود، معین نمایید،
سپس تاریخ سند تسعیر، نرخ تسعیر و حسابی را که قرار است در طرف مقابل حساب تسعیر قرارگیرد، وارد نموده و وارد مرحله بعد شوید.

 

 

 

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران 13 - آموزش گام به گام نرم افزار حسابداری 18 - (قطعی کردن اسناد – تسعیر) - حسابداری سانیران - نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری

 

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران 13 - آموزش گام به گام نرم افزار حسابداری 18 - (قطعی کردن اسناد – تسعیر) - حسابداری سانیران - نرم افزار حسابداری

 

نرم افزار حسابداری
دقت شود تاریخ سند تسعیر حتماً باید بعد از آخرین سند تسعیر قبلی باشد.
در مرحله بعد شرح آرتیکل سند تسعیر را وارد کنید تا سند تسعیر ایجاد گردد.

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران 13 - آموزش گام به گام نرم افزار حسابداری 18 - (قطعی کردن اسناد – تسعیر) - حسابداری سانیران - نرم افزار حسابداری

 

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران 13 - آموزش گام به گام نرم افزار حسابداری 18 - (قطعی کردن اسناد – تسعیر) - حسابداری سانیران - نرم افزار حسابداری

توجه داشته باشید هرگونه ایجاد و حذف سند تسعیر صرفاً از این فرم انجام می‌پذیرد.

 

کانال تلگرام     کانال آموزشی سانیران

نرم افزار حسابداری

مطالب پیشین

آموزش گام به گام نرم افزار حسابداری 17

به کارگیری نرم افزار EXCEL در عملیات حسابداری

دانلود نرم افزار بیمه

لینک دریافت کامل نرم افزار بیمه  

آموزش گام به گام نرم افزار حسابداری 17

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران 12

( شماره گذاری اسناد  )

حسابداری سانیران

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران 12

شماره‌گذار ی اسناد:

شماره‌گذاری سیستم از دو بخش عطف و شماره سند تشکیل شده است.
شماره عطف سند توسط سیستم به اسناد اختصاص داده می‌شود و تحت هیچ شرایطی قابل تغییر نمی‌باشد.
شماره سند نیز توسط سیستم همزمان با عطف به اسناد اختصاص داده می‌شود با این فرق که در هنگام شماره گذاری، شماره‌های سند براساس تاریخ ثبت و شماره روزانه مرتب شده و مجدداً شماره‌گذاری می‌گردد.

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران 12 - آموزش گام به گام نرم افزار حسابداری 17 - ( شماره گذاری اسناد - قطعی کردن اسناد ) - حسابداری سانیران

نرم افزار حسابداری

 

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران 12 - آموزش گام به گام نرم افزار حسابداری 17 - ( شماره گذاری اسناد - قطعی کردن اسناد ) - حسابداری سانیران

 

 

نکته:
در هنگام قطعی نمودن اسناد شماره‌گذاری بصورت اتوماتیک انجام خواهد پذیرفت به منظور شماره‌گذاری اسناد ابتدا بر روی دکمه شماره‌گذاری اسناد کلیک نمایید.
اگر در تنظیمات اولیه سیستم شماره‌گذاری بصورت تجمعی انجام شده باشد،
از کاربر سوال می‌شود که آیا شماره‌گذاری در شعبه جاری انجام پذیرد و یا بصورت تجمعی،
اگر شعبه‌ای جاری انتخاب گردد فقط اسناد شعبه جاری شماره‌گذاری خواهد گردید ولی اگر تجمعی انتخاب گردد
اسناد بصورت کلی با احتساب شعبۀ دیگر شماره‌گذاری می‌گردد.
لازم به توضیح است که اگر در اولین شماره‌گذاری یکی از روشهای تفکیکی و یا تجمعی انتخاب گردد تا انتهای سال مالی دیگر نمی‌توان روش انتخاب شده را تغییر داد.

کانال تلگرام     کانال آموزشی سانیران

نرم افزار حسابداری

مطالب پیشین

آموزش گام به گام نرم افزار حسابداری 16

به کارگیری نرم افزار EXCEL در عملیات حسابداری

دانلود نرم افزار بیمه

لینک دریافت کامل نرم افزار بیمه  

 

آموزش گام به گام نرم افزار حسابداری 16

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران 11

( جابجایی اسناد – فیلتر اسناد )

حسابداری سانیران

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران 11

 

جابجایی اسناد:

جابجایی اسناد زمانی استفاده می‌گردد که بخواهید اسناد موجود در یک روز را با هم جابجا نمایید.
برای این منظور ابتدا برروی سند مورد نظر کلیک نموده و بر روی دکمه جابجایی سند  کلیک نمایید

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران 11 - آموزش گام به گام نرم افزار حسابداری 16 - ( جابجایی اسناد – فیلتر اسناد – شماره گذاری اسناد ) - حسابداری سانیران
با این عمل لیست اسناد موجود در آن تاریخ نمایش داده می‌شود که با انتخاب هر کدامیک از اسناد، سند مورد نظر، جابجا می‌گردد.

نرم افزار حسابداری

 

فیلتر اسناد:

در هنگام فیلتر نمودن اسناد می‌توان کلیه آیتم‌های موجود در اسناد ثبت شده را در پنل فیلتر نرم افزار جستجو نمود
در هنگام فیلتر نمودن ابتدا بر روی آیتمی که قرار است در اسناد فیلتر شود کلیک کنید سپس متناسب با نوع شرط مورد نظر می‌توان از موارد شامل :
فاقد، مساوی، مخالف،کوچکتر، بزرگتر، بین، عضو و درختواره را انتخاب نمود.

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران 11 - آموزش گام به گام نرم افزار حسابداری 16 - ( جابجایی اسناد – فیلتر اسناد – شماره گذاری اسناد ) - حسابداری سانیران

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران 11 - آموزش گام به گام نرم افزار حسابداری 16 - ( جابجایی اسناد – فیلتر اسناد – شماره گذاری اسناد ) - حسابداری سانیران

نرم افزار حسابداری

 

لازم به ذکر است شرط عضو هنگامی استفاده می‌شود که کاربر بخواهد از بین مقادیر موجود در یک آیتم یک یا چند مورد را انتخاب نماید.
مثل معین ها و تفضیل ها بدین منظور ابتدا بر روی یک آیتم.
بعنوان مثال  روی معین کلیک نموده و شرط عضو را انتخاب نموده
و در لیست نمایش داده یک و یا چند مورد را انتخاب و بر روی دکمه اضافه کلیک کنید
بدین شکل اسنادی که معین های  انتخاب شده در آنها وجود دارد نمایش داده می‌شود.

 

 

کانال تلگرام     کانال آموزشی سانیران

نرم افزار حسابداری

مطالب پیشین

آموزش گام به گام نرم افزار حسابداری 15

به کارگیری نرم افزار EXCEL در عملیات حسابداری

دانلود نرم افزار بیمه

لینک دریافت کامل نرم افزار بیمه  

آموزش گام به گام نرم افزار حسابداری 15

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران 10
( سند ارزی )

حسابداری سانیران

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران 10

اسناد ارزی ( ثبت -تائید – قطعی – حذف – ویرایش – کپی و … )

همانطور که در مبحث قبلی توضیح داده شد ؛

در صورتیکه معین انتخاب شده از ویژگی ارزی برخوردار باشد، باید از حساب تفضیلی که قابلیت ارزی دارد، استفاده شود.

نرم افزار حسابداری

آخرین مرحلۀ ثبت اسناد، پس از بررسی، اسناد قطعی یا دائمی می‌باشد که پس از انجام این عمل به هیچ عنوان نمی‌توان سند را حذف و یا ویرایش نمود.
و یا به حالت قبل بازگرداند.

با فشردن تب مشاهده اسناد فرم سند حسابداری می‌توان اسناد صادره را بصورت کلی مشاهده نمود.
توجه داشته باشید که بصورت پیش‌فرض در لیست اسناد فقط می‌توان اسناد جاری را مشاهده نمود.
ولی در صورت نیاز و نیز داشتن دسترسی لازم میتوان با زدن دکمه تمامی شعبه کلیه شعب موجود در سیستم را مشاهده نمود.

 

نرم افزار حسابداری

جهت کپی نمودن اسناد می‌توان با قرار گرفتن بر روی سند و یا اسناد مورد نظر کلید کپی اسناد  را زد.

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری سانیران 10 -آموزش گام به گام نرم افزار حسابداری 15 - ( سند ارزی ) حسابداری سانیران - نرم افزار حسابداری
در این قسمت از کاربر تاریخ سند و حالت سند مقصد درخواست می‌شود،
ضمن اینکه اگر چندین تب انتخاب شده باشد از کاربر سوال می‌شود که سند مقصد بصورت تجمعی و یا تفکیک شده ایجاد گردد.
جهت کپی نمودن اسناد از یک شعبه به شعبه دیگر باید ابتدا شعبه مورد نظر که قرار است اسناد در آن شعبه کپی شود انتخاب نمایید
حال در لیست اسناد با زدن کلید نمایش کلیه اسناد ،
اسناد را که قرار است کپی شود انتخاب کنید و سپس، کلید کپی اسناد  را بزنید.

کانال تلگرام     کانال آموزشی سانیران

نرم افزار حسابداری

مطالب پیشین

آموزش گام به گام نرم افزار حسابداری 14

به کارگیری نرم افزار EXCEL در عملیات حسابداری

دانلود نرم افزار بیمه

لینک دریافت کامل نرم افزار بیمه