تازه های بلاگ

آموزش نرم افزار حسابداری – فروش نرم افزار حسابداری سانیران 4

راهنمای کاربردی سیستم فروش سانیران 4

راهنمای کاربردی سیستم فروش سانیران 4

آموزش نرم افزار حسابداری – فروش نرم افزار حسابداری سانیران 4
(وضعیت های مختلف فروش مشتری – فروش مستقیم – مشتری بدهکار)
نرم افزار حسابداری سانیران

 

 وضعیت های مختلف فروش مشتری :

1- فروش مستقیم 2- مشتری بدهکار 3- واسط بدهکار 4- اعتبارموقت 5- اعتبار دائم

 

فروش مستقیم :

در این نوع از فروش ، فروش و تسویه حساب با مشتری بطور مستقیم بدون واسط صورت می گیرد و در صدور اسناد حسابداری از حساب تفضیل مشتری استفاده می شود .

فروش غیر مستقیم: در این نوع از فروش ، فروش به مشتری بطور غیرمستقیم از طریق واسط صورت می گیرد فروش غیر مستقیم می تواند در هنگام صدور اسناد حسابداری به دو شکل صورت پذیرد .

راهنمای کاربردی سیستم فروش سانیران 4 - آموزش نرم افزار حسابداری – فروش نرم افزار حسابداری سانیران 4 (وضعیت های مختلف فروش مشتری - فروش مستقیم - مشتری بدهکار) نرم افزار حسابداری سانیران

 

مشتری بدهکار :

فروش از طریق واسط صورت می گیرد ولی در اسناد حسابداری از حساب تفضیل مشتری استفاده می شود و تسویه حساب نیز بطور مستقیم با مشتری صورت می گیرد .

در مباحث بعدی بطور مفصل به توضیح  واسط بدهکار، اعتبارموقت و اعتبار دائم می پردازیم.

کانال تلگرام     کانال آموزشی سانیران

نرم افزار حسابداری

مطالب پیشین

راهنمای کاربردی سیستم فروش سانیران 3

راهنمای کاربردی تنظیمات نرم افزار حسابداری سانیران

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار حسابداری سانیران

دانلود نرم افزار بیمه  

آموزش نرم افزار حسابداری – فروش نرم افزار حسابداری سانیران 3

.راهنمای کاربردی سیستم فروش سانیران 3

راهنمای کاربردی سیستم فروش سانیران 3


آموزش نرم افزار حسابداری – فروش نرم افزار حسابداری سانیران 3
(معرفی مشتریان  )
نرم افزار حسابداری سانیران

 

معرفی مشتریان  :

راهنمای کاربردی سیستم فروش سانیران 3- آموزش نرم افزار حسابداری – فروش نرم افزار حسابداری سانیران 3 - (معرفی مشتریان ) - نرم افزار حسابداری سانیران

برای معرفی کلیه مشتریان طرف حساب سازمان از این فرم استفاده می شود.
لازم به توضیح است که کلیه اشخاص و شرکتهای حقیقی یا حقوقی که کالا به آنها فروخته می شود مشتری گفته می شود.

برای معرفی مشتریان باید در منوی افقی سیستم بر  روی مشتریان کلیک کنید.
با انجام این کار فرم معرفی مشتریان  در دسترس شما قرار می گیرد. برای معرفی شخص جدید بر روی کلید + در فرم معرفی مشتریان کلیک کنید،
پس از این کار باز کردن کمبوی نام مشتری ، مشتری مورد نظر را انتخاب می کنیم.

راهنمای کاربردی سیستم فروش سانیران 3- آموزش نرم افزار حسابداری – فروش نرم افزار حسابداری سانیران 3 - (معرفی مشتریان ) - نرم افزار حسابداری سانیران

در فرم باز شده فقط اشخاص یا شرکتهای نمایش داده می شود که اولا” قبلا” به آنها تفضیل داده شده باشد، و ثانیا” اگر مشتری شخص است در قسمت تعریف آن شخص تیک مربوطه به گزینه این شخص مشتری می باشد خورده باشد.
شما باید در معرفی مشتری اطلاعات لازم را تکمیل کنید به عنوان مثال کد مشتری را وارد کنید،
لازم به توضیح است که کد مشتری با حساب تفضیل مشتری متفاوت است و طول کد مشتری نیز در هنگام استقرار سیستم قابل تنظیم است.
پس از آن کلاس  مشتری داخلی ، صادرارتی ، مشترک را با استفاده از کلید کمبو انتخاب کنید.
بیان این نکته ضروریست که در فروش داخلی شما فقط می توانید مشتریان کلاس داخلی را انتخاب کنید .
در صورتی که علاوه بر فروش داخلی ، فروش ارزی و صادراتی نیز وجود داشته باشند شما می توانید کلاسهای صادراتی و مشترک را نیز انتخاب کنید.

کانال تلگرام     کانال آموزشی سانیران

نرم افزار حسابداری

مطالب پیشین

راهنمای کاربردی سیستم فروش سانیران 2

راهنمای کاربردی تنظیمات نرم افزار حسابداری سانیران

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار حسابداری سانیران

دانلود نرم افزار بیمه  

آموزش نرم افزار حسابداری – فروش نرم افزار حسابداری سانیران 2

راهنمای کاربردی سیستم فروش سانیران 2

راهنمای کاربردی سیستم فروش سانیران 2

آموزش نرم افزار حسابداری فروش نرم افزار حسابداری سانیران 2
(گروه بندی کالا و خدمات )
نرم افزار حسابداری سانیران

 

گروه بندی کالا و خدمات :

گروه بندی کالا و خدمات در واقع یک دسته بندی است که  در جهت اعمال شرایط فروش ، عوامل فروش و صدور سند حسابداری فروش استفاده می شود.

جهت انجام این کار در قسمت اطلاعات اولیه روی گزینه گروهبندی کلیک کرده و گروه بندی کالا و خدمات را انتخاب می کنیم.

راهنمای کاربردی سیستم فروش سانیران 2 - آموزش نرم افزار حسابداری – فروش نرم افزار حسابداری سانیران 2 - (گروه بندی کالا و خدمات ) - نرم افزار حسابداری سانیران

در پنجره باز شده ابتدا گروه بندی مورد نظر را در سمت راست ایجاد نموده
و پس از ثبت آن در سمت چپ فرم کالای مورد نظر را که از لحاظ ویژگی با یکدیگر یکسان می باشند را به گروه اضافه نمایید.
جهت انجام گروه بندی خدمات نیز می توان با انتخاب گزینه خدمات یک گروه بندی برای خدمات ایجاد نموده
و نهایتا” خدمات مورد نظر را به آن اضافه نمود .

راهنمای کاربردی سیستم فروش سانیران 2 - آموزش نرم افزار حسابداری – فروش نرم افزار حسابداری سانیران 2 - (گروه بندی کالا و خدمات ) - نرم افزار حسابداری سانیران

توجه شود ؛
در صورتی که در تنظیمات نرم افزار از گزینه سند حسابداری فروش براساس گروه بندی کالا و خدمات استفاده شود
می بایست در این فرم نیز تفضیل هایی از نوع گروه بندی کالا و خدمات نیز به هر گروه اختصاص داد .

کانال تلگرام     کانال آموزشی سانیران

نرم افزار حسابداری

مطالب پیشین

راهنمای کاربردی سیستم فروش سانیران 1

راهنمای کاربردی تنظیمات نرم افزار حسابداری سانیران

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار حسابداری سانیران

دانلود نرم افزار بیمه  

آموزش نرم افزار حسابداری – فروش نرم افزار حسابداری سانیران 1

راهنمای کاربردی سیستم فروش سانیران 1

راهنمای کاربردی سیستم فروش سانیران 1

آموزش نرم افزار حسابداری – فروش نرم افزار حسابداری سانیران 1
(الگوی فروش  مراکز فروش – محل های تحویل – نحوه فروش – واسط فروش)
نرم افزار حسابداری سانیران

الگوی فروش:

راهنمای کاربردی سیستم فروش سانیران 1 آموزش نرم افزار حسابداری – فروش نرم افزار حسابداری سانیران 1 (الگوی فروش – مراکز فروش - محل های تحویل - نحوه فروش - واسط فروش) نرم افزار حسابداری سانیران

مراکز فروش :

به مکانی که اسناد فروش در آن صادر می شود مراکز فروش گفته می شود یک سازمان بر اساس نیاز ممکن است دارای یک یا چند مرکز فروش باشد از مراکز فروش می توان در تخصیص حساب تفضیلی عوامل فروش استفاده کرد . همچنین در صورت نیاز میتوان تعیین کرد که حساب تفضیل معین فروش و برگشت از فروش مراکز فروش باشد .

محل های تحویل:

محل تحویل به مکانی گفته می شود که در آن کالا به خریدار تحویل داده می شود براساس شرایط فروش کالا در هر سازمان ممکن است نیاز به معرفی مکان های تحویل متفاوتی باشد مثلا” می توان براساس مکان تحویل تخفیفات فروش متفاوتی را به مشتریان داد .

راهنمای کاربردی سیستم فروش سانیران 1 آموزش نرم افزار حسابداری – فروش نرم افزار حسابداری سانیران 1 (الگوی فروش – مراکز فروش - محل های تحویل - نحوه فروش - واسط فروش) نرم افزار حسابداری سانیران

نحوه فروش :

به تقسیم بندی چگونگی فروش به مشتریان که اساس تعیین اعلامیه قیمت فروش نیز است نحوه فروش گفته می شود .

واسط فروش :

در صورتی که فروش شرکت بصورت غیر مستقیم و از طریق واسط های فروش نیز انجام می شود باید واسط یا بازاریاب های فروش در سیستم تعریف شوند .

کانال تلگرام     کانال آموزشی سانیران

نرم افزار حسابداری

مطالب پیشین

راهنمای کاربردی تنظیمات نرم افزار حسابداری سانیران

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار حسابداری سانیران

دانلود نرم افزار بیمه  

نرم افزار کنترل قرارداد های پیمانکاری

نرم افزار کنترل قرارداد های پیمانکاری

یکی از چالش های رایج در سازمان هایی که با قرارداد ها و نیز پیمانکاران متعدد، مواجه هستند،
عدم کنترل میزان برآورد هزینه اولیه با میزان هزینه یا صورت وضعیت انجام شده توسط پیمانکاران در حوز های مختلف پروژه می باشد.

از طرفی در برخی دیگر از سازمان ها ،علی رغم کنترل شدید پیمانکاران در واحد کنترل پروژه، همواره اختلافات فراوانی با واحد مالی برقرار است.

سیستم کنترل قراردادهای پیمانکاری سانیران ، با هدف کنترل ریالی و زمانی پیمانکاران در سطوح مختلف فعالیت های کاری ،
ابزاری مناسب را جهت تعامل واحد های کنترل پروژه با واحد مالی و …. در اختیار سازمان قرار می دهد.

با این ابزار ابتدا پروژه ها به فعالیت ها شکسته می شود (WBS) . ساختار شکست در کدینگ مالی استقرار پیدا می نماید .

قرارداد پیمانکاری
کنترل پیمانکاران

زمان انعقاد قرارداد با پیمانکاران ، حوزه فعالیت پیمانکاران در مراکز فعالیت تعیین و برآورد می شود.

میزان صورت وضعیت های ارسالی توسط پیمانکاران در حوزه های از قبل تعریف شده ثبت می شود.
از آنجائی که برآورد ریالی و حجمی و زمانی فعالیت ها از قبل مشخص می باشد .
با ارائه صورت وضعیت ها توسط پیمانکاران ، میزان تحقق هزینه ها و انحراف از برآورد قابل گزارش گیری می باشد.

بر مبنای صورت وضعیت ها در سطوح فعالیت ها سند حسابداری صادر شده و میزان دقیق هزینه های انجام شده در کدینگ و فهرست حسابها قابل تشخیص و ردیابی می باشد.

از مهترین دستاورد این فرآیند ، علی رغم کنترل پیمانکاران از انحراف ریالی و زمانی ،
قابلیت استناد اطلاعات به لحاظ ثبت در سیستم مالی بوده
و همواره ارائه اطلاعات از واحد های مختلف سازمان یکسان و منطبق بر یکدیگر می باشد.

سیستم پیمانکاری به سوالات زیر پاسخ می دهد :

کدام پیمانکار در کدام فعالیت مشغول به کار می باشد؟

کدام حوزه توسط چه پیمانکارانی در حال انجام می باشد؟

برآورد هر فعالیت چه مقدار بوده و چه مقدار هزینه برای آن انجام پذیرفته؟

قرارداد هر پیمانکار در هر حوزه چه مقدار بوده و چه مقدار صورت وضعیت در آن حوزه توسط پیمانکار ارائه شده ؟

درخواست دمو