تازه های بلاگ

لیست حقوق

لیست حقوق نرم افزار حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری لیست حقوق تهیه و تنظیم خلاصه لیست کارکرد پرسنل به طور معمول کارکرد پرسنل برای یک بازه زمانی یک ماهه تنظیم می گردد و با تجمیع کارکرد کلیه پرسنل، لیست کارکرد آنها جهت انجام محاسبات تنظیم می شود. بازه زمانی یک ماهه را می توان ادامه مطلب

کارت های ساعت زن

کارت ساعت زن

کارت های ساعت زن نرم افزار حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری کارت های ساعت زن فعالیت هر واحد اقتصادی نیازمند حضور پرسنل می باشد و طبعا وجود پرسنل هم مستلزم هزینه حقوق خواهد بود. برای محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد هر یک از پرسنل، لازم است که کارکرد یک ماهه فرد مورد بررسی ادامه مطلب

کسری کار و غیبت

کسری کار و غیبت نرم افزار حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری کسری کار و غیبت چنانچه عدم حضور فرد شاغل در ساعات موظف در محل کار ، بدون مجوز (غیر موجه) باشد دو حالت پیش رو داریم: ۱ عدم حضور در ساعات اولیه و انتهایی کار به صورت تاخیر در ورورد و یا تعجیل ادامه مطلب

انواع مرخصی (مرخصی بدون حقوق)

انواع مرخصی (مرخصی بدون حقوق) نرم افزار حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری انواع مرخصی (مرخصی بدون حقوق) استفاده پرسنل از مرخصی بدون حقوق فقط در موارد زیر ممکن خواهد بود: استحقاق مرخصی نداشته باشد و احتیاجش به استفاده از مرخصی مسلم شود. قصد ادامه تحصیل داشته باشد و مدارک لازم را ارائه نماید. ناگزیر ادامه مطلب

انواع مرخصی (مرخصی استعلاجی)

انواع مرخصی (مرخصی استعلاجی) نرم افزار حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری انواع مرخصی (مرخصی استعلاجی) هرگاه فرد شاغل بیمار شود و آن بیماری مانع از انجام خدمت او باشد، می تواند از مرخصی استعلاجی استفاده نماید لیکن نحوه و مدت و حقوق و مزایای کارکنان برحسب زمان استفاده از این مرخصی متفاوت است که ادامه مطلب