تازه های بلاگ

ثبت رویداد مالی در دفتر روزنامه

ثبت رویداد مالی در دفتر روزنامه نرم افزار حسابداری سانیران ثبت رویداد مالی در دفتر روزنامه دفتر روزنامه عمومی. دفتری است که کلیه معاملات و عملیات مالی موسسه به ترتیب تاریخ در آن ثبت می شود . طبق ماده ۳ آئین نامه اجرائی تبصره یک ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، دفتر روزنامه، دفتری است که اشخاص ادامه مطلب

مثالی از سند حسابداری

مثالی از سند حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران مثالی از سند حسابداری مثالی از سند حسابداری خرید ملزومات به صورت نقدی به شکل زیر می باشد.   در تاریخ ۹۱۰۶۲۵ آقای امیدی کارمندی را جهت کارهای اداری با حقوق ماهانه ۵۰۰۰۰۰ ریال استخدام کرد و مقداری ملزومات(کاغذ، منگنه و …) به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال نقدا خریداری کرد. ادامه مطلب

مثال یک سند حسابداری

مثال یک سند حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران مثال یک سند حسابداری برای درک بهتر مطلب مثالی ارائه می شود: آقای امیدی در تاریخ ۹۱۰۶۲۰با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال شرکت خدماتی امید را تاسیس کرد نحوه ثبت این رویداد در سند حسابداری به شرح ذیل است: البته باید توجه داشته باشید که با اینکه شکل سند ادامه مطلب

نمونه سند حسابداری

نمونه سند حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران نمونه سند حسابداری معمولا برای هر رویداد مالی یک سند حسابداری صادر می شود. اما در بعضی شرایط می توان برای چند رویداد مالی یک سند حسابداری صادر کرد. یک سند حسابداری دارای قسمتهای زیر است: شماره: شماره سند حسابداری نشان دهنده آن است که از ابتدای سال مالی ادامه مطلب

ثبت رویدادهای مالی در سند حسابداری

ثبت رویدادهای مالی در سند حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران ثبت رویدادهای مالی در سند حسابداری برای یک یا چند رویداد که در موسسه اتفاق می افتد یک سند حسابداری یا برگه حسابداری تهیه می شود. بنابراین سند حسابداری یا برگه حسابداری، نوشته ای است که درآن آثار مالی یک یا چند رویداد مالی نوشته می ادامه مطلب