تازه های بلاگ

مثال جامع از خرید کالا

مثال جامع از خرید کالا نرم افزار حسابداری سانیران مثال جامع از خرید کالا   مثال ۱: موسسه امید در تاریخ ۹۰/۰۵/۲۲ مبلغ ۴۱ میلیون ریال کالا با شرط ن/۶۰-۱۰/۳ (نسیه ۶۰ روزه، ۳ درصد تخفیف اگر ۱۰ روز پرداخت شود) خریدار نمود و خریدار در زمان خرید بابت خرید عمده مبلغ ۱میلیون ریال تخفیف داد مطلوبست ثبت در ادامه مطلب

حسابداری خرید کالا

حسابداری خرید کالا نرم افزار حسابداری سانیران حسابداری خرید کالا   همان طور که بیان شد در روش ادواری، هنگام خرید کالا، حساب خرید بدهکار و اگر خرید نقد باشد صندوق یا بانک بستانکار و اگر خرید نسیه باشد حسابهای پرداختنی بستانکار می شود. گاهی امکان دارد در زمان خرید، فروشنده تخفیفاتی به موسسه بدهد که ادامه مطلب

ثبت موجودیها

ثبت موجودیها نرم افزار حسابداری سانیران ثبت موجودیها   سیستم ثبت موجودیها ارائه شود: سیستم ثبت ادواری : در این سیستم، هنگام خرید کالا، حساب خرید بدهکار می شود و هنگام فروش کالا، کاهش موجودی در دفاتر ثبت نمی گردد. لذا در این سیستم تعیین مقدار موجودی کالا طی سال از روی دفاتر امکان پذیر نیست ادامه مطلب

عملیات حسابداری در شرکت های بازرگانی

عملیات حسابداری در شرکت های بازرگانی نرم افزار حسابداری سانیران عملیات حسابداری در شرکت های بازرگانی همان گونه که قبلا ذکر شد واحدهای اقتصادی از نظر نوع فعالیت به سه دسته، موسسات خدماتی، موسسات بازرگانی و موسسات تولیدی تقسیم می شوند. تا کنون در مورد عملیات حسابداری در موسسات خدماتی مطالبی را ارائه کردیم در این ادامه مطلب

صورت تغییرات سرمایه

صورت تغییرات سرمایه

صورت تغییرات سرمایه نرم افزار حسابداری سانیران صورت تغییرات سرمایه صورت تغییرات سرمایه صورتی است که تغییرات سرمایه موسسه طی دوره مالی را نشان می دهد. برای تهیه صورت تغییرات سرمایه باید. سودخالص دوره مالی و سرمایه گذاری مجدد صاحب موسسه را به سرمایه اول دوره اضافه و برداشت صاحب موسسه را از آن کسر نمود ادامه مطلب