تازه های بلاگ

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۲۰

راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران ۲۰

آموزش نرم افزار حسابداری

راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران ۲۰

 

احکام کارگزینی( فردی / گروهی )

در منوی عمودی سیستم برروی منوی کارکنان و سپس برروی گزینه ی احکام و پس از آن برروی گزینه ی حکم کارگزینی دوبار کلیک کنید تا پنجرهی زیر باز شود.

شما در این پنجره ، نام کلیه ی افراد را در قسمت اطلاعات پرسنل وارد کرده اید، مشاهده می کنید . شما باید برروی اسم تک تک اشخاص قرارگرفته و برروی کلید حکم جدید که در انتهای صفحه واقع شده است ، کلیک کنید.

با کلیک کردن برروی کلید حکم جدید پنجره ی زیر باز می شود . در قسمت نوع حکم برروی کلید ….. کلیک کنید و نوع حکم را انتخاب کنید . چون این حکم ، اولین حکم است ، پس نوع آن را استخدامی انتخاب کنید . وارد کردن شماره حکم اجباری نیست.

سپس  تاریخ صدور و اجرا را وارد کنید . توجه داشته باشید که تاریخ اجرا در این جا می تواند قبل از تاریخ استخدام شخص و تاریخ صدور روز صادر کردن حکم باشد .

نکته ی مهم و قابل توجه در این جا ، تاریخ اجرا برای حکم های معوقه است . تغییرات حمی برای افراد باید از ماه های قبل اعمال شود ، پس تاریخ اجرا را باید همان تاریخ وارد کنید ، به شرطی که تاریخ اجرا قبل از تاریخ نصب سیستم نباشد.

 

 

راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران 20کانال تلگرام کانال آموزشی سانیران

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۹

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۸

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۷

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۶

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۲

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۱

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۰

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۹

راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران ۱۹

آموزش نرم افزار حسابداری

راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران ۱۹

 

احکام :

وضعیت شخص پس از صدور حکم برای حکم اول مشغول به خدمت ، برای عزل آن استعفا یا ترک خدمت و یا پایان خدمت است که باید غیرحقوقی انتخاب شود . همچنین احکام مرخصی بدون حقوق ، مرخصی استعلاجی ، تغییر شعبه بیمه ، تغییر مالیات و حفظ اطلاعات غیر ریالی از وضعیت های دیگر موجود در سیستم هستند . برای اینکار می توانید از کلید ….. استفاده کنید .

لازم به توضیح است که موارد دیگری نیز موجب تغییر وضعیت غیرحقوقی می شوند . در این موارد نیز می توانید با استفاده از کلید …. در قسمت وضعیت شخص پس از صدور حکم، گزینه ی مورد نظر را انتخاب کنید . سپس با استفاده از کلید …. اطلاعات را ثبت کنید و از این صفحه خارج شوید .

 

راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران ۱۹کانال تلگرام کانال آموزشی سانیران

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۸

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۷

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۶

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۲

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۱

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۰

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۹

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۸

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۷

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۶

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۸

راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران ۱۸

آموزش نرم افزار حسابداری

راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران ۱۸

 

احکام :

در منوی عمودی سیستم بر روی منوی کارکنان و سپس برروی گزینه احکام کلیک کنید تا پنجره ی زیر در صفحه باز شود .

 

انواع حکم :

با دو بار کلیک کردن برروی گزینه انواع حکم پنجره ی زیر باز می شود و شما باید انواع حکم را در آن مشخص کنید .

برای این کار ، روی کلید + کلیک کنید و عنوان حکم را در قسمت مقابل آن وارد کنید . بعنوان مثال ، حکم استخدامی یا حکم تغییر مزایا و ….

سپس نوع حکم را با کلیک کردن برروی دایره ی کنار آن حقوقی انتخاب کنید ( این قسمت برای آن است که هنگام وارد کردن مقادیر حکمی پنجره ی عوامل باز شود .

زمان صدور حکم را براساس عنوان حکم انتخاب کنید . اگر حکم استخدامی است ، زمان صدور حکم را در ابتدای استخدام و اگر حکم تغییر وضعیت حقوقی است ، زمان صدور حکم را در حین استخدام انتخاب کنید . برای حکم پایان خدمت نیز زمان صدور حکم را در انتهای استخدام انتخاب کنید . برای انتخاب هریک از این گزینه ها کافی است برروی دایره ی کنار آن کلیک کنید .

 

 

 

راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران ۱۸کانال تلگرام کانال آموزشی سانیران

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۷

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۶

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۲

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۱

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۰

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۹

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۸

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۷

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۶

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۷

راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران ۱۷

آموزش نرم افزار حسابداری

راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران ۱۷

 

سوابق کاری :

برای وارد کردن اطلاعات برون سازمانی برروی کلید سوابق کاری در فرم اطلاعات پرسنلی کلیک کنید. این قسمت برای گزارش گیری از سوابق کاری قبلی شخص است.

به این ترتیب که شما باید مشخص کنید هر شخص در گذشته، در کجا مشغول بکار بوده است و تاریخ شروع و خاتمه و سمت را به همراه مدت زمان خدمت شخص وارد کنید.

توجه داشته باشید که قسمت علت خروج از خدمت برای دو منظور در نظر گرفته شده است:

  • برای گزارش گیری از سوابق بیمه ی شخص در شرکت های قبلی : در اینصورت ، زمانی سوابق بیرون سازمان را باید علامت بزنید که سوابق بیرون از سازمان شخص در ارتباط با کار جاری باشد . یعنی سازمان سوابق را بعنوان سابقه قبلی شخص در نظر گیرد. سوابق کاری شخص که از نظر سازمان قابل قبول نیست، در اینجا وارد می شود اما سوابق بیرون از سازمان علامت نمی خورد.
  • برای زمانی که شخص در دو جا بیمه شده و درآمد مشمول بیمه او از سقف بیمه بالاتر باشد. در اینصورت ، در شرکت دوم بیمه از شخص کسر نمی شود، اما باید اسم شخص در لیست بیمه آورده شود. برای این منظور، باید در این فرم علت خروج را بیمه غیر تامین اجتماعی انتخاب کنید، اما نباید سوابق بیرون از سازمان را علامت بزنید.

 

راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران ۱۷کانال تلگرام کانال آموزشی سانیران

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۶

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۲

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۱

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۰

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۹

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۸

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۷

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۶

آ

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۶

راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران ۱۶

آموزش نرم افزار حسابداری

راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران ۱۶

 

وضعیت تاهل :

با کلیک کردن برروی کلید تاهل در پایین فرم اطلاعات پرسنلی پنجره ی زیر در صفحه ظاهر می شود . در این پنجره ، برروی کلید + کلیک کنید . سپس با کلیک کردن برروی دایره ی سفید کنارگزینه ی موجود در این پنجره ( متاهل ، مجرد و …) وضعیت شخص را مشخص کنید .

پس از مشخص کردن وضعیت فرد ، در قسمت تاریخ ، برای افراد متاهل تاریخ ازدواج و برای افراد مجرد تاریخ استخدام را وارد کنید و با کلیک کردن برروی کلید …. اطلاعات را ثبت کنید و از پنجره خارج شوید . (توجه داشته باشید که وارد کردن اطلاعات این قسمت برای عامل مزایا : بن کارگری است . بن ریال براساس اطلاعات این قسمت و شرط تعریف شده در فرمول ، محاسبه می شود .

 

راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران ۱۶کانال تلگرام کانال آموزشی سانیران

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۲

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۱

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱۰

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۹

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۸

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۷

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۶

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۵

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۴

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۳

موزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۲

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۱

نرم افزار حسابداری

راهنمای کاربردی سیستم فروش نرم افزار حسابداری سانیران 

راهنمای کاربردی تنظیمات نرم افزار حسابداری سانیران

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

راهنمای کاربردی سیستم انبارداری نرم افزار حسابداری سانیران

دانلود نرم افزار بیمه

فرمول محاسبات حقوق و دستمزد

سند حسابداری حقوق و دستمزد

مالیات حقوق و دستمزد و نحوه ثبت آن

دربارۀ قانون کار ایران/ نرم افزار حقوق و دستمزد سانیران