انتقال اطلاعات

انتقال اطلاعات بصورت غیر آنلاین و به شکل دریافت فایل ،یکی از ویژگی های منحصر به فرد مجموعه یکپارچه سانیران می باشد. در این سیستم انتقال اطلاعات در پروژه ها و کارخانجاتی که از لحظ موقیت جغرافیائی فاصله زیادی تا دفتر مرکزی دارند، به صورت فایل انجام می پذیرد. به عبارت دیگر در صورت فراهم ادامه مطلب