به کارگیری نرم افزار EXCEL در عملیات حسابداری 20

به کارگیری نرم افزار EXCEL در عملیات حسابداری 20 – نحوه بستن فایل (کارپوشه) در Excel

نحوه بستن فایل (کارپوشه) در Excel

براي بستن فایل، دکمه Office Button را باز نموده و دستور Close را انتخاب كنيد.

به جاي اين كار مي توانید با ماوس بر روی علامت ضربدر كه در گوشه سمت راست بالاي پنجره قرار دارد کلیک کنید.

نرم افزار حسابداری

 

 

نحوه خروج از Excel

براي خروج از Excel، منوي Office Button را باز نموده و دستور Exit Excel را انتخاب كنيد.

به جاي اين كار مي توانید با ماوس بر روی علامت ضربدر كه در گوشه سمت راست بالاي پنجره قرار دارد کلیک کنید.

توجه: درگوشه سمت راست بالاي پنجره دو علامت ضربدر قرار دارد. علامت ضربدر بالایي براي خروج از Excel و علامت ضربدر پایيني براي بستن فايل موجود بر روي صفحه مي باشد.

نرم افزار حسابداری

مطالب مرتبط پیشین

به کارگیری نرم افزار EXCEL در عملیات حسابداری16

به کارگیری نرم افزار EXCEL در عملیات حسابداری17

به کارگیری نرم افزار EXCEL در عملیات حسابداری18

به کارگیری نرم افزار EXCEL در عملیات حسابداری19

با امید مفید بودن مطلب برای تمامی دوستان

پایان

دانلود نرم افزار بیمه

١- دریافت نرم افزار ارسال لیست حق بیمه ٢,٧ – بخش١ (حجم: ١٠مگابایت)

٢-  دریافت نرم افزار ارسال لیست حق بیمه ٢,٧ – بخش٢ (حجم: ١٠مگابایت)

٣-  دریافت نرم افزار ارسال لیست حق بیمه ٢,٧ – بخش٣ (حجم: ١٠مگابایت)

٤-  دریافت نرم افزار ارسال لیست حق بیمه ٢,٧ – بخش٤ (حجم: ١٠مگابایت)

٥-  دریافت نرم افزار ارسال لیست حق بیمه ٢,٧ – بخش٥ (حجم: ٩مگابایت)

به کارگیری نرم افزار EXCEL در عملیات حسابداری 19

به کارگیری نرم افزار EXCEL در عملیات حسابداری 19 – اضافه و حذف كردن Sheet

اضافه و حذف كردن Sheet

در هر فایل Excel به طور پیش فرض سه Sheet قرار دارد. براي اضافه كردن Sheet در تب Home گروه Cells روي دكمه Insert کلیک كنيد تا منوي آن باز شود. با انتخاب Insert Sheet مي توانید تعداد زیادی Sheet در هر فایل ایجاد کنید.
برای حذف Sheet نیز مي توانید بر روی نام Sheet راست کلیک کرده و گزینه Delete را انتخاب کنید.

نرم افزار حسابداری

تغيير نام Sheet ها در Excel

برای تغییر نام Sheet ها روی نام Sheet که در پائین صفحه قرار دارد با ماوس دابل کلیک نمائید. در این حالت نام Sheet که در پائین صفحه قرار دارد فعال شده و مي توانید نام آن را تغییر داده و کلید Enter را فشار دهید.

همچنین برای این کار مي توانید روی نام Sheet که در پائین صفحه قرار دارد با ماوس راست کلیک کنید و از فرمان Rename برای تغییر نام Sheet استفاده کنید.

نرم افزار حسابداری

مطالب مرتبط پیشین

به کارگیری نرم افزار EXCEL در عملیات حسابداری16

به کارگیری نرم افزار EXCEL در عملیات حسابداری17

به کارگیری نرم افزار EXCEL در عملیات حسابداری18

ادامه دارد …

دانلود نرم افزار بیمه

١- دریافت نرم افزار ارسال لیست حق بیمه ٢,٧ – بخش١ (حجم: ١٠مگابایت)

٢-  دریافت نرم افزار ارسال لیست حق بیمه ٢,٧ – بخش٢ (حجم: ١٠مگابایت)

٣-  دریافت نرم افزار ارسال لیست حق بیمه ٢,٧ – بخش٣ (حجم: ١٠مگابایت)

٤-  دریافت نرم افزار ارسال لیست حق بیمه ٢,٧ – بخش٤ (حجم: ١٠مگابایت)

٥-  دریافت نرم افزار ارسال لیست حق بیمه ٢,٧ – بخش٥ (حجم: ٩مگابایت)

 

 

به کارگیری نرم افزار EXCEL در عملیات حسابداری 18

به کارگیری نرم افزار EXCEL در عملیات حسابداری 18 – اصول چاپ كردن اطلاعات درExcel دو

اصول چاپ كردن اطلاعات درExcel دو

در مبحث پیشین چهار مرحله اول  چاپ بیان گردید و در ادامه مابقی مراحل توضیح داده خواهد شد:

5 – در زبانه Sheet عمليات زير را مي توانيد انجام دهيد:

الف) آدرس محدوده اي كه مي خواهيد چاپ شود را در کادر Print area بنويسيد.
( مي توانيد با کلیک كردن ماوس در گوشه سمت چپ اين کادر به كاربرگ برگشت نموده و محدوده را با ماوس انتخاب كنيد.)

ب) آدرس سطر هائي كه مي خواهيد دربالاي تمام صفحات چاپ شده تكرار شود را در کادر Row to repeat at top بنويسيد.

ج) آدرس ستون هايي که مي خواهيد در كنار تمام صفحات چاپ شده تكرار شود را در کادر Columns to repeat at left بنويسيد.

د) براي چاپ خطوط شطرنجي صفحه Excel،  مقابل قسمت Gridlines را تیک كنيد.

ه ) براي چاپ صفحه به صورت سياه و سفيد، مقابل قسمت Black and white را تیک كنید.

6 – براي ديدن پيش نمايش صفحه قبل از چاپ، دكمه Print preview را انتخاب كنيد.

7 – براي چاپ، دكمه Print و سپس دکمه OK را انتخاب کنید.

نكته: درصورتيكه در یکی كاربرگ مراحل 1 تا 6 بالا یک بار انجام شده باشد، براي چاپ كردن اطلاعات در دفعات بعد كافي است روي دكمه Office کلیک كرد و از زير مجموعه هاي print، گزينه  print را انتخاب كرد.

نرم افزار حسابداری

 

مطالب مرتبط پیشین

به کارگیری نرم افزار EXCEL در عملیات حسابداری16

به کارگیری نرم افزار EXCEL در عملیات حسابداری17

ادامه دارد …

دانلود نرم افزار بیمه

١- دریافت نرم افزار ارسال لیست حق بیمه ٢,٧ – بخش١ (حجم: ١٠مگابایت)

٢-  دریافت نرم افزار ارسال لیست حق بیمه ٢,٧ – بخش٢ (حجم: ١٠مگابایت)

٣-  دریافت نرم افزار ارسال لیست حق بیمه ٢,٧ – بخش٣ (حجم: ١٠مگابایت)

٤-  دریافت نرم افزار ارسال لیست حق بیمه ٢,٧ – بخش٤ (حجم: ١٠مگابایت)

٥-  دریافت نرم افزار ارسال لیست حق بیمه ٢,٧ – بخش٥ (حجم: ٩مگابایت)

به کارگیری نرم افزار EXCEL در عملیات حسابداری 17

به کارگیری نرم افزار EXCEL در عملیات حسابداری 17 – اصول چاپ كردن اطلاعات در Excel

اصول چاپ كردن اطلاعات در Excel

براي چاپ کردن اطلاعات Excel بر روی کاغذ مراحل زير را طي كنيد:

1 – از تب Page Layout گروه Page Setup را انتخاب كنيد. پس از اين كار پنجره اي به صورت زير باز ميشود كه داراي چهار قسمت است.

اصول چاپ كردن اطلاعات در Excel - نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری

2 – در قسمت Page عمليات زير را مي توانيد انجام دهيد:

الف) تعیين افقي يا عمودي بودن كاغذ با انتخاب Landscape یا Portrait

ب) بزرگ يا كوچك كردن آن چه مي خواهيد چاپ كنيد.

ج) اگر می خواهید منطقه مورد نظر در چند صفحه مشخص Fit شود، بايد تعداد صفحات مورد نظر را جلوي کادر Fit to بنويسيد.

د) تعيين اندازه كاغذ، براي تعیين اندازه كاغذ با توجه به نوع پرينتر نصب شده ، نوع كاغذ را از کادر Paper size انتخاب كنيد.

3 – در زبانه Margin حاشيه سمت بالا ، پائين ، چپ و راست كاغذ را به صورت عددی وارد كنيد.

نرم افزار حسابداری

4 – در زبانه Header/Footer مواردي كه مي خواهيد در بالا يا پائين تمام صفحات چاپ شود را تعيين كنيد.

5 – در زبانه Sheet عمليات زير را مي توانيد انجام دهيد:

الف) آدرس محدوده اي كه مي خواهيد چاپ شود را در کادر Print area بنويسيد. ( مي توانيد با کلیک كردن ماوس

در گوشه سمت چپ اين کادر به كاربرگ برگشت نموده و محدوده را با ماوس انتخاب كنيد.)

ادامه دارد …

نرم افزار حسابداری

 

مطالب مرتبط پیشین

به کارگیری نرم افزار EXCEL در عملیات حسابداری15

به کارگیری نرم افزار EXCEL در عملیات حسابداری16

 

دانلود نرم افزار بیمه

١- دریافت نرم افزار ارسال لیست حق بیمه ٢,٧ – بخش١ (حجم: ١٠مگابایت)

٢-  دریافت نرم افزار ارسال لیست حق بیمه ٢,٧ – بخش٢ (حجم: ١٠مگابایت)

٣-  دریافت نرم افزار ارسال لیست حق بیمه ٢,٧ – بخش٣ (حجم: ١٠مگابایت)

٤-  دریافت نرم افزار ارسال لیست حق بیمه ٢,٧ – بخش٤ (حجم: ١٠مگابایت)

٥-  دریافت نرم افزار ارسال لیست حق بیمه ٢,٧ – بخش٥ (حجم: ٩مگابایت)

به کارگیری نرم افزار EXCEL در عملیات حسابداری 16

به کارگیری نرم افزار EXCEL در عملیات حسابداری 16 – اصول استفاده از توابع در Excel

اصول استفاده از توابع در Excel

توابع، فرمول های از پیش آماده شده ای هستند که هر کدام از آنها کار خاصی را انجام مي دهند.

دو روش برای استفاده از توابع وجود دارد:

روش اول تایپ تابع در سلول مورد نظر است؛

در این روش باید در سلول مورد نظر ابتدا کلید « تساوی = » و سپس نام فرمول و بعد کلید « پرانتز باز » را تایپ نموده

و سپس آدرس سلول ها را وارد کرده و پرانتز را ببندید و کلید Enter را فشار دهید.

نرم افزار حسابداری

برای مثال اگر بخواهید Excel محتویات سلول های A1 تا A8 را جمع نماید،

باید تابع آن به صورت زیر تایپ شود:

اصول استفاده از توابع در Excel

 

با تایپ تابع فوق و زدن کلید Enter جمع اعداد نوشته شده در سلولهای 1A تا 8A، در سلول 9A درج خواهد شد.

روش دوم به كارگيري توابع، بدين گونه ميباشد كه از تب Home گروه Editing فرمان Σ یا Autosum را  انتخاب كنيد.

نرم افزار حسابداری

روش سوم بکارگیری توابع، به صورت منويي ميباشد. برای این کار باید از نوار فرمول دستور Insert Function را انتخاب کنید.

با این کار، پنجره ای باز مي شود که نام تمامی توابع Excel در آن نوشته شده است. با انتخاب هر تابع مي توانید آن را اجرا نمائید.

در Excel صدها تابع وجود دارد که کار مهندسان، حسابداران، تحلیل گران مالی، ریاضی دانان، آمار گیران و به طور کلی کلیه کاربران را بسیار آسان مي نماید.

نرم افزار حسابداری

مطالب مرتبط پیشین

به کارگیری نرم افزار EXCEL در عملیات حسابداری14

به کارگیری نرم افزار EXCEL در عملیات حسابداری15

ادامه دارد …

دانلود نرم افزار بیمه

١- دریافت نرم افزار ارسال لیست حق بیمه ٢,٧ – بخش١ (حجم: ١٠مگابایت)

٢-  دریافت نرم افزار ارسال لیست حق بیمه ٢,٧ – بخش٢ (حجم: ١٠مگابایت)

٣-  دریافت نرم افزار ارسال لیست حق بیمه ٢,٧ – بخش٣ (حجم: ١٠مگابایت)

٤-  دریافت نرم افزار ارسال لیست حق بیمه ٢,٧ – بخش٤ (حجم: ١٠مگابایت)

٥-  دریافت نرم افزار ارسال لیست حق بیمه ٢,٧ – بخش٥ (حجم: ٩مگابایت)