محاسبه مرخصی پرسنل

فرمول محاسبات تعطیلات و مرخصیها

مرخصی پرسنل آموزش نرم افزار حسابداری راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران ۴۴   مرخصی پرسنل: مرخصی پرسنل یکی از عوامل تشکل دهنده سیستم حقوق دستمزد می باشد که توسط سیستم حقوق و دستمزد محاسبه و کنترل می شود. تعریف مرخصی: در ابتدا می بایست نوع مرخصی از حیث استعلاجی ، استحقاقی یا مرخصی ادامه مطلب

محاسبات خودکار حقوق و دستمزد

سند حسابداری حقوق و دستمزد

محاسبات خودکار حقوق و دستمزد آموزش نرم افزار حسابداری راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران ۴۲ در منوی عمودی سیستم ، برروی منوی محاسبات و سپس برروی گزینه ی حقوق ماهانه کلیک کنید . با کلیک کردن بر روی گزینه ی حقوق ماهانه پنجره ی زیر در صفحه ظاهر میشود . شما می توانید ادامه مطلب

محاسبه مالیات حقوق

مالیات بر درآمد

محاسبه مالیات حقوق آموزش نرم افزار حسابداری راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران ۴۱ یکی از قابلیت های مهم سیستم حقوق و دستمزد سانیران ، محاسبه مالیات حقوق به صورت اتوماتیک و بدون دخالت مستقیم کاربر می باشد. برای این منظور می بایست ابتدا گروه مالیاتی، متناسب با انواع استخدام تعریف گردد . گروه ادامه مطلب

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۹

راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران ۹ آموزش نرم افزار حسابداری راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران ۹ نرم افزار حسابداری     غیر حکمی (محاسباتی ): مزایای محاسباتی به مزایایی گفته می شود که مستمر نیستند و براساس شرایط و ضرایب خاص به کارکنان پرداخت می شوند . بعنوان مثال ، اضافه کار در ادامه مطلب

آموزش نرم افزار حسابداری – حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سانیران ۵

راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران ۵ آموزش نرم افزار حسابداری راهنمای کاربردی سیستم حقوق و دستمزد سانیران ۵ نرم افزار حسابداری   جداول : در منوی عمودی سیستم، برروی منوی عوامل حقوقی و سپس برروی گزینه ی جداول کلیک کنید. با این پنجره‌ای باز می شود که شامل دو گزینه‌ی جدول تقویم کاری و جدول مالیات است. ادامه مطلب