1. خانه
 2. حسابداری
 3. آشنایی با مفاهیم تولید و رونق تولید

آشنایی با مفاهیم تولید و رونق تولید

5/5 - (4 امتیاز)

فلات ایـران از مهم تریـن مراکـز اقلیمـی پـرورش میـوه محسـوب می گردد و به عنـوان یکـی از کشـورهای مهـم پـرورش و تولید میـوه در دنیا به شـمار می آید.ایرانیـان بیـش از ۱۵۰۰ سـال قبـل بـا دانـش پـرورش درختـان میوه آشـنایی داشـتند. در ایـران بـا توجـه بـه عـرض جغرافیایـی و شـرایط متنوع اقلیمـی ، از کشـت و پـرورش انـواع درختـان میـوه هـای مناطـق معتدلـه و سردسـیری ، نیمـه گرمسـیری و گرمسـیری امـکان پذیر می باشـد.

تولید چیست؟

تولید عبارت است از صرف انرژی به منظور تبدیل مواد موجود در طبیعت به کالاهای مورد نیاز انسان. همچنین می توان هر گونه فعالیتی را که در راستای خدمت به بشر و رفاه هرچه بیشتر او باشد، در زمره فعالیت تولیدی قرار داد.

تولید ملی چیست ؟تولید ملی

به ارزش پولی همۀ کالاها و خدماتی که در دوره معینی (معمولا یک سال) در کشوری تولید شده باشید، اصطلاحا تولید ملی گفته می شود.

به عقیده کارشناسان، تولید، اساس کا و اشتغال است و تضعیف آن، رکود اقتصادی، بیکاری و عوارض فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را به دنبال خواهد داشت. به منظور رونق بخشی به تولید ملی ، بیش از هر چیز به اقدام و ابتکار و عمل نیاز است. این امر در درجۀ اول با حضور مدیران مدبری که به شرایط اقتصاد داخلی و خارجی آگاه باشند، محقق خواهد شد. تقویت تولید داخلی، یکی از مهم ترین عوامل رشد اقتصادی یک کشور است.

مهمترین مزایای تقویت تولید داخلی را می توان به صورت زیر برشمرد :

 • ایجاد کار و اشتغال
 • رفع معضل بیکاری و عواقب سوء اجتماعی آن؛
 • حداکثر استفاده از منابع کشور؛
 • پیشرفت و نوآوری صنعتی؛
 • تأمین نیازهای مورد نیاز کشور (خودکفایی)؛
 • فراهم نمودن شرایط اقتصادی پایدار؛

راهکارهای تقویت تولید ملی تقویت تولید ملی

 1. حداقل وابستگی به خارج از مرزها
 2. شناخت امکانات و الزامات رونق تولید ملی
 3. پرهیز از واردات غیرضروری
 4. جلوگیری از قاچاق کالا

امکانات موجود برای رونق تولید عبارتند از:

 1. امکانات شخصی افراد
 2. صندوق توسعۀ ملی
 3. ارتباط میان صنعت ومراکز آموزشی
 4. ابزارهای رشد دانش فنی جوانان به منظور آماده سازی آنان برای ورود به بازار کار
 5. تعداد بالای نیروی انسانی آماده به کار
 6. وجود منابع تولید و مواد خام داخلی

بیشتر بدانید:

نرم افزار تولید راهکاری برای توسعه کسب و کار

آثار رونق تولید ملی

رونق تولید ملی می تواند آثار و پیامدهای بسیار مفیدی را در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به دنبال داشته باشد.

مهم ترین آفت های کار و تولید

 • مدیریت و برنامه ریزی نادرست منابع
 • مصرف گرایی
 • واردات بی رویۀ کالای مصرفی
 • قاچاق کالا
 • تنبلی و بی حوصلگی

دیدگاه اسلام در مورد کار و تولید

دوران ده سالۀ حاکمیت پیامبر اسلام در مدینه یکی از درخشان ترین دوره های حکومت در طول تاریخ بشری است. یکی از شاخص های حکومت آن حضرت، کار ، حرکت و پیشرفت دائمی است. مطالعۀ زندگی پیامبران و امامان به خوبی نشان می دهد که عنصر تاش و کوشش و امید به آینده و پرهیز از بی حوصلگی و تنبلی از رموز اصلی موفقیت آنها بوده است.

ازجمله هشدارهایی که در آموزه های دینی بر آن بسیار تاکید شده است، موضوع تنبلی و بی حوصلگی (رخوت و کسالت) در کار است. انسان های تنبل و بی حوصله، آرام آرام به سمت توجیه تنبلی های خود پیش می روند. این توجیه ها، به اصول اعتقادی آنها نفوذ می کند و آنها را به سستی عقیده دچار می نماید. بنابراین لازم است به طور جدی با تنبلی و کسالت مبارزه کرد. در این راستا «تلقین» یکی از بهترین و مؤثرترین روش های مبارزه با رخوت و کسالت است. تلقین یعنی القای باور، امید و تاش به خود علی رغم تمامی موانع موجود.

سرآغاز کار و تولید

منشاء تولید هر محصولی، در ابتدا احساس نیاز به آن محصول می باشد. این احساس نیاز همواره توســط عده ای از اندیشمندان، مبتکران و یا شاید توسط یک فرد عادی مطرح شــود. پس از طرح احساس نیاز به یک محصول، افراد مختلفی، پیشنهادهایی را تحــت عنوان ایده مطرح می نمایند. ســپس از میان ایده هــای مختلف بهترین، ساده ترین و کم هزینه ترین ایده انتخاب شده و یک نمونۀ آزمایشگاهی از آن ساخته می شود. در صورت موفقیت آمیز بودن نمونۀ ساخته شده و مرتفع ساختن نیازمندی، محصول نهایی به صورت انبوه تولید شــده و به این ترتیب کار و تولید و در کنار آن اشــتغال و کسب درآمد، آغاز می شود. به عنوان مثال با مراجعه به تاریخ بشر می توان دریافت که انســان همواره به صورت اجتماعی زندگی کرده اســت. بنابراین برقراری ارتبــاط با دیگــران یکی از نیازها و ضروریات زندگی روزانۀ او به شــمار می رود. این احســاس نیاز به برقراری ارتباط، در طول تاریخ ســبب اختراع و ساخت محصولاتی شده است که او را در این امر یاری کند. برقراری ارتباط از گذشته های دور با حرکات دســت، برپا نمودن دود و تربیت نمودن پرندگانی (نظیر کبوتر، شــاهین و …) جهت ارســال نامه ها، شروع شده و ســپس با اختراع تلفن و تلگراف ادامه یافته و امروزه با پیشرفت تکنولوژی، این برقراری ارتباطات از طریق اینترنت و گوشی های هوشمند به صورت صوتی و تصویری صورت می پذیرد.

مراحل ایجاد یک محصول(تلفن) و توسعۀ آن

 

سال ها پیش فردی به نام «جان جی لود» که حرفۀ او کار بر روی چرم بود، به دنبال نیاز خود برای نوشتن بر روی چرم هایی که پرداخته بود، به فکر ساخت قلمی افتاد که به کمک آن امکان نوشتن بر روی چرم را -که تا آن زمان با خودنویس های معمولی فراهم نبود - برای خود ایجاد کند. این چنین بود که ایده ساخت خودکارهای نوک ساچمه ای یا در زبان عام خودکار، که امروزه ما از آن به عنوان یکی از رایج ترین ابزار نوشتن استفاده می کنیم، شکل گرفت.

 

به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
5/5 - (4 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست