Rate this post

تاکنون چهار شیوۀ ارزیابی موجودی کالا با استفاده از روش ثبت ادواری توضیح داده شد.

شیوه های مذکور را در روش ارزیابی موجودی کالا در روش ثبت دائمی نیز می توان مورد استفاده قرار داد.

اصول کلی محاسبۀ بهای تمام شدۀ موجودی کالا با استفاده از شیوه های مزبور در روش ثبت ادواری و دائمی یکسان است لیکن با توجه به تفاوت های روش ادواری و روش دائمی، لازم است شیوه های ارزیابی موجودی کالا با استفاده از این روش نیز تشریح گردد.

برای این منظور به مثال زیر توجه نمائید.
مثال: اطلاعات صفحۀ بعد در مورد موجودی کالای شرکت مهتاب در سال ۱۳۸۹ در دست است:

محاسبۀ بهای تمام شدۀ کالای فروش رفته با استفاده از روش شناسایی ویژه:

۵۴۵۵۰۰  = (۱۲۰۰ × ۲۵۰) + (۱۱۵۰ × ۱۷۰)+(۱۰۰۰ × ۵۰ ) = بهای تمام شده کالای فروش رفته
تعداد ۵۰ واحد از فروش اول از محل موجودی کالای اول دوره بوده که با قیمت هر واحد ۱۰۰۰ ریال محاسبه شده و
باقی ماندۀ فروش مرحلۀ اول که ۱۷۰ واحد بوده از محل خرید مرحلۀ اول انجام شده که قیمت هر واحد آن ۱۱۵۰ ریال است.
ضمناً با توجه به این که فروش دوم کلاً از محل خرید مرحلۀ دوم بوده، قیمت هر واحد از کالای فروش رفته در این مرحله ۱۲۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست