3.2/5 - (6 امتیاز)

ارسال سفته به بانک جهت وصول

همان طور که توضیح داده شد، در اوراق سفته قسمتی تعیین شده است که در آن نوشته شده ” این قسمت توسط  توسط  بانک تکمیل می شود”

چنانچه هنگام صدور سفته قسمت مزبور توسط بانک مورد توافق صادر کننده و دریافت کننده سفته تکمیل شده باشد، دارندۀ سفته می تواند در تاریخ سررسید سفته، وجه آن را از طریق بانک وصول نماید.

با وجود این ، هنگام سررسید سفته، صادرکننده می تواند وجه آن را به صورت نقد به دارندۀ سفته پرداخت نموده و بدون آن که نیاز به مراجعه به بانک وجود داشته باشد، اصل سفته را دریافت نماید.

با توجه به مفروضات (  ارسال سفته به بانک جهت وصول ) مثال ۱ در صورتی که صادر کننده (شرکت سایبان) وجه سفته را به صورت نقد به دارندۀ سفته (شرکت مهرگان) پرداخت نماید، ثبت این رویداد در دفاتر آن ها به شرح زیر است:

 

نرم افزار حسابداری

همان طور که در بالا نیز بیان گردید، هنگام سررسید سفته، دارنده سفته می تواند وجه آن را از طریق بانک وصول نماید. در

این حالت با توجه به مفروضات مثال ۱ ثبت های زیر در دفاتر صادر کننده (شرکت سایبان) و دارنده سفته (شرکت مهرگان( انجام می شود:

 

نرم افزار حسابداری

چنانچه بانک وجه سفته مورد نظر را از صادرکنندۀ سفته (شرکت سایبان) وصول نماید، وجه آن را به حساب دارنده سفته

(شرکت مهرگان) واریز می نماید و اعلامیۀ بانکی آن را برای او ارسال می کند.

دارندۀ سفته هنگام وصول اعلامیه بانک، ثبت زیر را در دفتر روزنامه خود به عمل می آورد:

 

در صورتی که صادرکننده، وجه سفته را به صورت نقد به دارنده سفته پرداخت نماید،

در دفاتر گیرنده سفته، حساب وجه نقد بدهکار و حساب اسناد دریافتنی بستانکار می شود.

در دفاتر صادرکننده نیز حساب اسناد پرداختنی بدهکار و حساب وجه نقد بستانکار

می شود.

در صورتی که دارنده، وجه سفته را از طریق بانک وصول نماید، هنگام  ارسال سفته به بانک جهت وصول،  حساب اسناد دریافتنی در جریان وصول را بدهکار و حساب اسناد دریافتنی را

بستانکار میکند، زمانی که بانک و جه سفته را به حساب دارندۀ سفته واریز نمود نیز

حساب بانک را بدهکار و حساب اسناد دریافتنی در جریان وصول را بستانکار میک‌ند.

در دفاتر صادر کننده نیز حساب اسناد پرداختنی بدهکار و حساب وجه نقد (بانک)

بستانکار می شود.

امروزه با استفاده از نرم افزارهای حسابداری کلیه این مراحل به راحتی و با دقت بالا انجام میگیرد. در این راستا نرم افزارهای حسابداری و مالی یک ابزار جدید در حسابداری هستند .

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
3.2/5 - (6 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست