Rate this post

صدور سفته جهت تضمین

یکی از موارد کاربرد سفته، استفاده از آن برای تضمین قراردادها (صدور سفته جهت تضمین) ، وامهای دریافتی از بانک و مؤسسات دیگر و به طور کلی تعهدات است.

زمانی که سفته به عنوان تضمین صادر میشود، در دفاتر صادرکننده به عنوان بدهی ثبت نم یگردد بلکه تحت عنوان ” حسابهای انتظامی” ثبت میشود.

حساب های انتظامی حساب هایی هستند که حالت آماری داشته و جزء بدهی ها یا دارایی های مؤسسه نمی باشند.

نرم افزارحسابداری

برای تشریح این موضوع به مثال زیر توجه نمائید.

مثال ۴: مؤسسۀ خدماتی تابان بابت تضمین انجام تعهدات خود در ازای قرارداد منعقد شده با مؤسسۀ دولتی الف در تاریخ   ۱۳۸۸/۸/۱ سفته ای (صدور سفته جهت تضمین)  به مبلغ ۳،۸۰۰،۰۰۰ ریال صادر کرده و به مؤسسه دولتی الف تحویل داده است.

مدت قرارداد مزبور تا تاریخ ۱۳۸۹/۶/۱  است. این رویداد در دفتر روزنامۀ مؤسسۀ خدماتی تابان به صورت زیر ثبت می شود:

اگر مؤسسۀ خدماتی تابان به تعهدات خود مطابق قرارداد منعقد شده با مؤسسۀ دولتی الف عمل نماید، در پایان قرارداد،

مؤسسۀ دولتی الف سفته مورد نظر را به مؤسسۀ خدماتی تابان مسترد خواهد نمود. در این حالت ثبت زیر در دفتر روزنامۀ مؤسسۀ

خدماتی تابان انجام می شود:

 

زمانی که سفته به عنوان تضمین صادر می شود، در دفاتر صادرکننده سفته حساب های

انتظامی بدهکار و طرف حساب های انتظامی بستانکار می شود. زمانی که سفته تضمینی مسترد شد نیز ثبت مذکور برعکس میشود.

نرم افزارحسابداری

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست