Rate this post

اسناد تجاری چک، سفته و برات/ نرم افزار حسابداری

یکی از ابزارها و لوازم انکارناپذیر عرصۀ فعالیت های اقتصادی در دنیای امروز، اسناد تجاری  (چک، سفته و برات) است.

امروزه در معاملات،به جای نقل و انتقال حجم زیادی از پول، می توان از اسناد تجاری استفاده نمود. بدون استفاده از اسناد تجاری انجام معاملات تجاری در حجم وسیعی که امروزه در جهان اتفاق می افتد امکان پذیر نخواهد بود.

این اسناد در معنای وسیع کلمه شامل تعداد زیادی از اوراق بهادار است که روزانه در محیط اقتصادی تهیه و رد و بدل میشود.

نرم افزار حسابداری

از جملۀ این اسناد می توان انواع مختلف چک، حواله های پرداخت، سفته و برات را نام برد. در این بحث سه نوع از اسناد تجاری مهم شامل سفته، برات و چک، معرفی می گردد.

از بین این اسناد، عمدتاً حسابداری مربوط به سفته مورد بحث قرار می گیرد.

امروزه بیشتر موسسات در کلیه سطوح کوچک و متوسط و بزرگ از از نرم افزارهای حسابداری جهت مدیریت بهترعملیاتهای مالی خود استفاده می کنند.

مفهوم اسناد تجاری

همان طور که در بالا اشاره شد، اسناد تجاری در معنای وسیع کلمه شامل تعداد زیادی از اوراق بهادار است که روزانه درفعالیت های اقتصادی تهیه و رد و بدل می شود.

به گفتۀ برخی از استادان حقوق در تعریف اسناد تجارتی اسناد تجارتی در معنایعام به کلیۀ اسنادی که بین تجار رد و بدل م یشود گفته می شود.

امّا در معنای خاص اسنادی هستند که قابل نقل و انتقال اند،متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا به سررسید معین هستند و به جای پول، وسیلۀ پرداخت قرار می گیرند و از امتیازات و مقررات ویژۀ قانونی تبعیت می کنند.

نرم افزار حسابداری

مهم ترین انواع اسناد تجارتی عبارت اند از: انواع مختلف چک، سفته، برات، قبض رسمی انبار، سهام و برگ های قرضه.

از میان اسناد تجاری، سفته، چک و برات اسناد ویژ ه ای هستند که به دلیل قابلیت هایی خاصی که دارند رعایت تشریفات صوری در آنها فوق العاده حائز اهمیت است و تخلف از آنها به بی اعتباری آن اسناد منجرم یشود.

علی هذا در ادامۀ این بحث هر کدام از این اسناد تجاری  (چک، سفته و برات) تشریح می گردد.

اسناد تجاری اوراق بهاداری است که در فعالیت های اقتصادی به جای وجه نقد یا تضمین تعهدات مورد استفاده قرار می گیرد.

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست