Rate this post

نرم افزار جامع حسابداری سانیران

آموزش نرم افزار فروش : معرفی اسناد فروش

کنترل اسناد فروش

کنترل اسناد فروش به معنی تغییر دادن وضعیت اسناد فروش از ثبت موقت به تائید شده اختتام یافته و ابطال شده می باشد

ثبت موقت : تمامی اسناد فروش پس از ذخیره شدن وضعیت ثبت موقت پیدا می کنند در صورتی که کاربر حق دسترسی حذف و ویرایش سند را داشته باشد امکان حذف و ویرایش اسناد دارای ثبت موقت برای وی وجود دارد .

اسناد فروش

اسناد فروش

تائید شده : هریک از اسناد فروش برای داشتن گردش و تبدیل شدن به سند بعدی باید در وضعیت تائید شده باشد اسناد ثبت شده در سیستم فروش پس از طی مرحله تائید دربخش کنترل اسناد به وضعیت تائید شده در می آیند امکان حذف و ویرایش اسناد دارای وضعیت تائید شده وجود ندارد با انجام برگشت از تائید اسناد دارای وضعیت تائید شده وضعیت اسناد از تائید شده به حالت ثبت موقت درمیآید این امکان برای تمامی اسناد وجود دارد .

اختتام یافته : برای جلوگیری از اسنادی که مانده دارند با وضعیت اسناد را از تائید شده به وضعیت اختتام یافته تغییر داد در این حالت میزان گردش شده از سند بعنوان مقدار تائید شده و باقیمانده سند بعنوان مقدار باطل شده در نظر گرفته می شود اینگونه اسناد پس از برگشت از اختتام به حالت تائید شده درآمده و قابل گردش هستند امکان حذف و ویرایش اسناد دارای وضعیت اختتام یافته وجود ندارد این امکان برای تمامی اسناد فروش به غیر از اسناد زیر وجود دارد:

در صورتی امکان در اختیار کاربر قرار می گیرد که در هنگام استقرار سیستم حقوق دسترسی آن نیز داشته باشد .

ابطال شده :  اسنادی که در سیستم گردش تائید شده ای ندارند و نیازی به گردش آنها در سیستم نیست ولی در عین حال نیازی به نگهداری سوابق آنها در سیستم داریم باید به وضعیت ابطال شده تبدیل شوند اینگونه اسناد پس از برگشت از ابطال به حالت ثبت موقت درآمده و پس از تائید شدن دوباره توسط کاربر قابل گردش هستند امکان حذف و ویرایش اسناد دارای وضعیت ابطال شده وجود ندارد این امکان برای تمامی اسناد فروش وجود دارد بیان چند نکته ضروریست :

  • امکان اختتام قلم اسناد فاکتور فروش و فاکتور برگشت از فروش وجود ندارد .
  • امکان اختتام و ابطال قلم اسناد اعلامیه قیمت وجود ندارد .

تولید اتوماتیک فاکتور فروش به دو دلیل از امکان صدور اتوماتیک فاکتور فروش استفاده می شود :

۱-ممکن است بعد از استقرار سیستم فروش پس از استقرار سیستم انبار در سیستم فروش از امکان تولید اتوماتیک حواله فروش استفاده شده باشد که نتیجه آن تولید حواله فروش بوده است برای تبدیل چنین حواله های تحویل فروش صادر شده از روی حواله های فروش به فاکتور فروش باید از امکان صدور اتوماتیک فاکتور فروش استفاده کنید .

۲- ممکن است بعد از استقرار سیستم فروش پس از استقرار سیستم انبار در سیستم انبار حواله های تحویل فروش بدون مبنا صادر شده باشند و پس از استقرار سیستم فروش نیاز باشد که بطور مستقیم به فاکتور فروش تبدیل شود پس از تبدیل چنین حواله هایی تحویل فروش به فاکتور فروش اتوماتیک مبنا حواله های تحویل فروش در سیستم انبار از بدون مبنا به از روی فاکتور فروش تغییر می کند همچنین در سیستم فروش فاکتور فروش  با مبنای بدون مبنا صادر می شود .

بیان یک نکته ضروریست :قبل از صدور فاکتور فروش  اتوماتیک باید برای کالاهای که در حواله های تحویل فروش وجود دارد اعلامیه قیمت تعریف شده باشد حالت اول : با کلیک کردن برروی کلید انتخاب لیست حواله های تحویل های برمبنای فروش داخلی فاکتور نشده ، لیست حواله های تحویلی برمبنای حواله فروش صادر شده اند و هنوز به فاکتور فروش  تبدیل نشده اند در پایین فرم در دسترس شما قرار می گیرد حواله ی تحویل یا حواله های تحویل فروش مورد نظر را با کلیک کردن برروی آنها کلیک کرده در بخش تاریخ صدور فاکتور فروش را وارد کنید این تاریخ باید بزرگتر یا مساوی تاریخ حواله های تحویل فروش انتخابی باشد در نهایت برای صدور اتوماتیک فاکتور فروش برروی کلید صدور فاکتور فروش اتوماتیک کلیک کنید . حالت دوم : با کلیک کردن برروی کلید انتخابی لیست حواله های تحویل های بدون مبنا وضعیت اتوماتیک فاکتور فروش تغییر میکند لیست حواله های تحویل فروش بدون مبنای که هنوز فاکتور فروش تبدیل نشده اند و طرف مقابل آنها بعنوان مشتری در سیستم فروش تعریف شده باشند در پایین فرم مجدد در دسترس شما قرار می گیرد برای تولید اتوماتیک فاکتور فروش تاریخ فروش را در بخش تاریخ صدور وارد کنید این تاریخ  باید بزرگتر یا مساوی تاریخ حواله های تحویل فروش یا حواله های تحویل فروش انتخابی باشد با کلیک کردن برروی کلید کمبو در بخش مرکز فروش لیست فروش در دسترس شما قرار می گیرد شما باید در این قسمت مرکز فروش مورد نظر را انتخاب کنید،با کلیک کردن برروی کلید کمبو در بخش نحوه فروش لیست نحوه های فروش در دسترس شما قرار می گیرد شما باید در این قسمت نحوه فروش مورد نظر را انتخاب کنید، با کلیک کردن برروی کلید کمبو در بخش نحوه دریافت لیست نحوه های دریافت در دسترس شما قرار می گیرد شما باید در این قسمت نحوه دریافت مورد نظر را انتخاب کنید ، با کلیک کردن برروی کلید کمبو در بخش محل تحویل لیست محل های تحویل در دسترس شما قرار می گیرد شما باید در این قسمت محل تحویل مورد نظر را انتخاب کنید در فرم اتوماتیک فاکتور فروش از لیست حواله های تحویل فروش بدون مبنا ، حواله تحویل فروش یا حواله های تحویل فروش مورد نظر را انتخاب کنید . در صورتیکه برای کالاهای موجود در حواله های تحویل فروش انتخابی اعلامیه قیمت تعریف نشده باشد پیام داده می شود و جلوی ادامه کار گرفته می شود در صورتی که برای کالاهای موجود در حواله های تحویل فروش انتخابی اعلامیه قیمت تعریف شده باشد بدون هیچ پیامی به تعداد حواله های کالاهای فروش انتخابی فاکتور فروش بدون مبنا با وضعیت ثبت اولیه صادر می شود و حواله های تحویل فروش انتخابی از لیست حواله های تحویلی که برمبنا حواله های فروش حذف می شوند در ضمن مبنای حواله های فروش تحویل فروش در سیستم انبار از مبنای از ابتدا به مبنای از روی فاکتور فروش تغییر می کند در صورتیکه برای کالاهای موجود در حواله های تحویل فروش انتخابی اعلامیه قیمت تعریف نشده باشد پیام داده می شود و جلوی کار گرفته می شود در صورتیکه برای کالاهای تحویل فروش انتخابی انتخابی اعلامیه قیمت تعریف شده باشد بدون هیچ پیامی به تعداد حواله های تحویل فروش انتخابی فاکتور فروش بدون مبنا با وضعیت ثبت اولیه صادر می شود و حواله های تحویل فروش انتخابی از لیست حواله های تحویلی که برمبنا حواله های فروش صادر شده اند حذف می شوند در ضمن مبنای حواله های فروش تحویل فروش در سیستم انبار از مبنای از ابتدا به مبنای از روی فاکتور فروش تغییر می کند .

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست