4.5/5 - (2 امتیاز)

اصلاح حساب موجودی ملزومات

برای حسابداری ملزومات ( اصلاح حساب موجودی ملزومات) دو روش وجود دارد:

۱) روش ثبت خرید ملزومات در حساب دارایی و  ۲)روش ثبت خرید ملزومات در حساب هزینه.

در این مبحث فقط روش اول توضیح داده می شود.

در روش ثبت خرید ملزومات در حساب دارایی، هنگام خرید ملزومات، حساب موجودی ملزومات، بدهکار و حساب صندوق یا حساب های پرداختنی بستانکار میشود.

در پایان سال به میزان ملزومات مصرف شده، حساب هزینه ملزومات را بدهکار و حساب موجودی ملزومات را بستانکار می نماییم.

نرم افزار حسابداری

مثال : شرکت الف در تاریخ ۸۸/۱/۱۷ مبلغ ۸۴۰,۰۰۰ ریال ملزومات اداری به طور نقد خریداری کرد. نحوۀ ثبت این رویداد به صورت زیر است:

فرض کنید پس از انبارگردانی در پایان سال، مشخص می شود که ۴۶۰,۰۰۰ ریال از ملزومات اداری طی سال مصرف شده و معادل ۳۸۰,۰۰۰ ریال آن در انبار موجود است.

لذا ثبت اصلاحی لازم در پایان سال ۱۳۸۸ بصورت زیر در دفتر روزنامۀ شرکت الف ثبت می شود:

نرم افزار حسابداری

حسا بهای دفتر کل شرکت الف در مورد موجودی ملزومات و هزینه ملزومات در پایان سال ۱۳۸۸ پس از انجام ثب تهای اصلاحی به صورت زیر است:

 

امروزه بیشتر موسسات در کلیه سطوح کوچک و متوسط و بزرگ از از نرم افزارهای حسابداری جهت مدیریت عملیاتهای مالی خود استفاده می کنند.

این امر به عنوان تضمینی است برای این که سطوح در آمد ، هزینه و سرمایه آنها به طور موثر نظارت و ثبت شده باشد . در این راستا نرم افزارهای حسابداری و مالی یک ابزار جدید در حسابداری هستند .

نرم افزار حسابداری

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
4.5/5 - (2 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست