2.5/5 - (4 امتیاز)

اصلاح حساب ها

 

۱- اصلاح حساب ها در طول دورۀ مالی

به منظور اجرای اصل « تطابق هزینه های هر دورۀ مالی از درآمدهای همان دوره » حسابداران باید اطمینان یابند در زمان تهیه صورت سود و زیان کلیه درآمدها و هزینه های دوره مالی در حساب ها ثبت شده باشند.

اگر برخی از درآمدها یا هزینه های دوره در حساب ها ثبت نشده باشد، ابتدا آنها را شناسایی میکنند و سپس از طریق ثبتهای مناسب در دفتر روزنامه و انتقال به دفتر کل، حساب ها اصلاح می شوند که اصطلاحاً به اینگونه ثبتها، « ثبت های اصلاحی» گفته می شود.

ثبت های اصلاحی معمولاً در پایان دوره مالی و قبل از تهیه صور تهای مالی انجام می شوند اما ممکن است لازم باشد که مانده برخی از حساب ها در طی دورۀ مالی نیز اصلاح شود.

این موضوع در قسمت های بعدی و همزمان با تشریح اصلاحات پایان دوره تشریح خواهد شد.

نرم افزار حسابداری

۲- اصلاح حساب ها در پایان دورۀ مالی

اصلاح و تعدیل حسا بهای دفتر کل در پایان دورۀ مالی و به منظور اصلاح، تعدیل و به هنگام کردن (به روز رساندن) مدارک حسابداری، صورت میگیرد.

بعد از این که کلیه معاملات و رویدادهای مالی در دفاتر موسسه ثبت شد، بعضی از حسا بهای دفتر کل ماند ههای صحیح را برای تهیۀ صورت های مالی ارائه نمیدهند.

حتی اگر تمام معاملات و عملیات مالی به درستی در دفاتر ثبت شده باشند، حسابداری تعهدی ایجاب میکند که برای تطبیق حساب های ترازنامه و صورت سود زیان با فرض دورۀ مالی و اصل تطابق، مانده برخی از حسا بهای دفتر کل در پایان دوره مالی اصلاح گردد.

نرم افزار حسابداری

ثبت های اصلاحی معمولاً در پایان دورۀ مالی ثبت می شوند و شامل موارد زیرند:

الف) اصلاح حساب دارای یهائی که مبلغی از آنها در دورۀ مالی هزینه شده (شامل ملزومات، پیش پرداختها و موجودی ها).

ب) اصلاح هزینه های تحقق نیافته.

ج) اصلاح بدهی های جاری و پیش دریافتها.

د) اصلاح هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده (شامل عوارض، حق بیمه و حقوق).

انجام اصلاحات فوق منوط به اصلاح حسا بهای زیر است:

۱  اصلاح پیش دریافت های درآمد

۲  اصلاح پیش پرداخت های هزینه

۳  ثبت درآمدهای تحقق یافته ثبت نشده تا پایان دورۀ مالی

۴  ثبت هزینه های تحمیل شده (به وقوع پیوسته) و ثبت نشده تا پایان دورۀ مالی

۵  ثبت هزینۀ استهلاک دارایی های استهلاک پذیر

۶  اصلاح حساب موجودی ملزومات

نرم افزار حسابداری

در ادامه مباحث هر کدام از ثبت های اصلاحی فوق مورد بررسی قرار می گیرند.

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
2.5/5 - (4 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست