4.7/5 - (4 امتیاز)

اصل افشا و اصل تحقق درآمد

همانطور که در مطلب پیشین گفته شد اصول حسابداری ۴ تا است:

اصل بهای تمام شده  اصل تحقق درآمد  اصل تطابق هزینه ها با درآمدها  اصل افشا.

نرم افزار حسابداری

حال به توضیح اصل افشا و اصل تحقق درآمد می پردازیم

اصل افشای حقایق

اصل افشا ایجاب می کند که کلیه واقعیتهای با اهمیت مربوط به رویدادها و فعالیت های مالی مؤسسه به نحو مناسب و کامل افشا شود.

براساس این اصل، باید تمامی اطلاعاتی که به نحوی می تواند در تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات مالی تأثیرگذار باشد، افشا شود.

افشای اطلاعات می تواند در متن صور تهای مالی یا یادداشت های همراه آن صورت پذیرد.

 

نرم افزار حسابداری

 

اصل تحقق درآمد

بر اساس اصل تحقق، درآمدها بدون توجه به زمان دریافت وجه نقد مربوطه، در زمان تحقق شناسائی می شوند؛

معمولاً زمانی درآمد را تحقق یافته فرض می کنند که فرایند کسب سود کامل یا حداقل قسمت اعظم آن کامل شده باشد.

فرایند کسب سود عبارت از مجموعه ای از عملیات است که از خرید مواد اولیه و سایر عوامل تولید تا تبدیل آنها به کالای ساخته شده و نهایتاً فروش محصولات و دریافت وجه آنها را دربر می گیرد.

به عبارت دیگر فرایند کسب سود زمانی تکمیل شده است که چرخه عملیات واحد تجاری کامل شده یا حداقل قسمت اعظم آن کامل شده باشد.

نرم افزار حسابداری

 

فرایند کسب سود را به صورت زیر می توان نشان داد:

همانطور که ملاحظه می شود، برای کسب سود عملیات زیادی باید انجام شود. لیکن معمولاً اندیشمندان حسابداری اعتقاد دارند که سود را باید پس از طی مرحله فروش شناسائی کرد زیرا در این مرحله است که فرایند کسب سود تقریباً کامل شده است و می توان میزان درآمد را اندازه گیری کرد. لذا اغلب هنگام فروش محصول، فرایند کسب سود را تکمیل شده می دانند.

نرم افزار حسابداری

بنابراین زمان تحقق درآمد را همان موقع فروش در نظر می گیرند. البته بر این نظریه استثنائاتی وارد است که توضیح آنها را به مباحث  بعدی موکول می نمائیم.

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
4.7/5 - (4 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست