5/5 - (1 امتیاز)

اصول ثبت حسابها افتتاح حسابها بامانده یا بدون مانده قبلی

اصول ثبت حسابها  افتتاح حسابها بامانده یا بدون مانده قبلی

نرم افزارهای حسابداری عموماً بدین شکل طراحی شده اند که در زمان نصب اولیه نرم افزار،

باید برای حسابهای کل، معین و تفصیلی، کدهای لازم را تخصیص داده و شرح آنها را در سیستم وارد نمود.

در زمان تعریف حساب در سیستم حسابداری،

حساب مربوطه بدون مانده افتتاح می شود و ثبت مبلغ در هر حساب صرفاً از طریق صدور سند حسابداری امکان پذیر می باشد.

در سالهای بعد نیز مانده حساب های دائمی از طریق صدور سند افتتاحیه به سال جدید منتقل می شود.

نرم افزار حسابداری

آشنایی با کدبندی حسابها و کالاها

) حساب مشتریان – انبار ها- لیست کالا – صندوق های مالی – کد هزینه ها – کارکنان شرکت – حساب های بانکی – حساب خدمات و سرویس ها (

در سیستم های حسابداری ، برای دقت و سهولت ثبت و گزارش گیری از حساب ها ، برای هر حساب کد مشخصی که به صورت عددی می باشد در نظر گرفته می شود.

اختصاص کد به حساب ها به نحوی انجام می شود که از ارتباط منطقی خاصی برخوردار باشد.

برای مثال، یکی از روشهای کد بندی بصورت زیر است:

اصول ثبت حسابها افتتاح حسابها بامانده یا بدون مانده

نرم افزار حسابداری

گروه حساب : گروه حساب ، سر فصل های اصلی حساب را مشخص می کند.

برای مثال « دارایی های جاری » ، « دارایی های بلند مدت » ، « بدهی های جاری » ، « بدهی های بلندمدت »  ، « هزینه ها » ، « درآمدها »و ، « حقوق صاحبان سهام » هرکدام یک گروه حساب هستند.

حساب کل: هر گروه حساب می تواند چندین حساب کل داشته باشد. برای مثال، دارایی های جاری می تواند شامل وجوه

نقد، حساب های دریافتنی ، موجودی کالا ، سرمایه گذاری های کوتاه مدت و … باشد.

در ادامه مطالب به تشریح حساب معین و حساب تفضیل بطور مفصل  پرداخته خواهد شد.

نرم افزار حسابداری

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
5/5 - (1 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست