کانورت اسناد حسابداری

یکی از بزرگترین معضلات شرکت هایی که سالیان متوالی از یک سیستم حسابداری استفاده می نمایند ،قدیمی شدن نرم افزار و نیاز به نرم افزار به روز بوده تا بتوانند با توجه به نیاز های دائما در حال افزایش شرکت ها و ارگانهای خصوصی و دولتی منجمله سازمان بیمه تامین اجتماعی ، سازمان دارائی و غیره خود را تطبیق داده و نیاز های نرم افزاری خود را مرتفع نمایند.

در این راستا کارشناسان با تجربه ما با این هدف ، یعنی به روز آوری سیستم های نرم افزاری شرکت ها ، اقدام به انجام درخواست های مشتریان می نمایند.

جهت اطلاع بیشتر از نوع و نحوه کار ما با ثبت درخواست مشاوره ، با ما در ارتباط باشید:

درخواست مشاوره :

فهرست