4.2/5 - (17 امتیاز)

مفهوم اندوخته و انواع آن

نرم افزار حسابداری سانیران

از نظر لغوی اندوخته به معنای جمع کردن، پس انداز کردن و فراهم آوردن است.

از منظر حسابداری، به معنای بخشی از سود واحد تجاری است که :

بر اساس الزامات قانونی یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام، بمنظور حمایت از منافع بستانکاران و اعتبار دهندگان (سهامداران) ، و یا ایجاد منابع لازم برای طرح‌های توسعه آتی در نظر گرفته می‌شود.

به بیانی دیگر،حسابی است:

با ماهیت بستانکار، جزو گروه حقوق صاحبان سهام که در صورت وجود سود در پایان دوره مالی از حساب سود (زیان) جاری حاصل می‌شود.

لازم به ذکر است که اندوخته باید:

بصورت مصوبه در هیأت مدیره تأیید و یا در اساسنامه شرکت منعکس شده باشد و در صورت بستن حسابهای موقت و مشاهده زیان این امر قابل اجرا نمی‌باشد.

انواع اندوخته ها:

۱- اندوخته قانونی: (الزامات و محدودیتهای قانونی) تقویت بنیه مالی موسسه

۲- اندوخته احتیاطی_سرمایه ای: (برای مصارف عمومی و احتیاطی) افزایش سرمایه

۳- اندوخته توسعه و تکمیل: (برای مقاصد خاص) به منظور پیشبرد اهداف وخط مشی موسسه و افزایش توان تولید و تشویق کار و روحیه کاری و…

اندوخته/ سانیران

اندوخته/ سانیران

۱- قانونی:

هیئت مدیره هر شرکت مکلف است :

هر ساله ۵ درصد (ماده۱۴۰ قانون تجارت) از سود خالص شرکت را با عنوان اندوخته قانونی برای تقویت بنیه مالی موسسه  اختصاص دهند و ذخیره نماید.

همین که اندوخته قانونی به ۱۰ درصد کل سرمایه شرکت رسید، ذخیره‌کردن آن اختیاری است.

۲- احتیاطی_سرمایه ای:

اندوخته احتیاطی بعنوان پشتوانه ای جهت بازپرداخت تعهدات به اشخاص ثالث و بستانکاران درنظر گرفته می‌شود.

۳- توسعه و تکمیل:

اندوخته طرح و توسعه مهمترین اندوخته اختیاری است که اگر بامجوز وزارت صنایع انجام شود از پرداخت مالیات نیز معاف می‌باشد.

 مطابق قانون مالیاتهای مستقیم ماده ۱۳۸ :

شرکتهای صنعتی می‌توانند تا ۵۰% از سود ابرازی برای توسعه و ایجاد واحدهای صنعتی جدید به شرط کسب مجوز از وزارت صنایع و معادن و تصویب مجمع عمومی سالیانه اختصاص دهند و از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
4.2/5 - (17 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست