Rate this post

انواع حسابها

حساب های دفتر کل را از نظر انتقال دادن یا ندادن ماندۀ آنها به سال مالی بعد می توان به دسته های زیر تقسیم کرد:

الف) حساب های دائمی

حسا بهای دائمی یکی از انواع حسابها هستند که مانده آنها به دوره مالی بعد منتقل می شود.

حساب های دائمی شامل دارای یها، بدهی ها و سرمایه می باشد. این حساب ها را حساب های ترازنامه ای نیز می گویند.

ب) حساب های موقت

حساب های موقت یکی از انواع حسابها هستند که در پایان دورۀ مالی بسته می شوند. حساب های موقت شامل حسا بهای درآمد و هزینه و برداشت می باشد.

به استثنای حساب برداشت، این حساب ها را حسا بهای سود و زیانی نیز می گویند.

ج) حساب های مختلط

برخی از حساب ها هستند که بخشی از آن دائمی و بخش دیگری از آن موقت می باشد. این حساب ها را حسا بهای مختلط می گویند.

نرم افزار حسابداری

برای مثال، حساب پیش پرداخت اجاره را در نظر بگیرید. اگر شرکت بهار در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۸۸ مبلغ ۲۴۰,۰۰۰ ریال بابت اجاره شش ماهه ( از ۱/۱۱/۱۳۸۸ تا ۳۱/۴/۱۳۸۹) یک باب ساختمان پرداخت کرده باشد، در تاریخ پرداخت وجه که ۱/۱۱/۱۳۸۸می باشد، تمام مبلغ ۲۴۰,۰۰۰ ریال در حساب پیش پرداخت ثبت می شود. در پایان سال ۱۳۸۸ با توجه به آن که دو ماه از ۶ ماه سپری شده است، مبلغ ۸۰,۰۰۰ ریال از وجه فوق به هزینه تبدیل شده و باقیمانده آن، یعنی ۱۶۰,۰۰۰ ریال، کماکان به عنوان یک دارایی به نام پیش پرداخت باید نشان داده شود. لذا در پایان سال ۱۳۸۸ قبل از اصلاح حسا بها، حساب پیش پرداخت دارای ۲۴۰,۰۰۰ ریال مانده است که ۸۰,۰۰۰ ریال آن جزء حساب های موقت (هزینه اجاره) و ۱۶۰,۰۰۰ ریال آن جزء حساب های دائمی (پیش پرداخت اجاره که یک دارایی است) محسوب می شود. بنابراین حساب پیش پرداخت اجاره قبل از انجام اصلاحات یک حساب مختلط است؛ یعنی بخشی از آن دائمی و بخش دیگری از آن موقت است.

 

نرم افزار حسابداری

حسابهایی را که بخشی از آن دائمی و بخش دیگری از آنها موقت اند را حساب مختلط می گویند.

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست