Rate this post

اولین مرحله اصلاح حساب ها

اصلاح پیش دریافتهای درآمد

هما نطور که در در مباحث قبلی  نیز بیان گردید، چنانچه قبل از ارائۀ خدمات، وجهی از مشتریان دریافت شود، وجه دریافت شده تحت عنوان پیش دریافت ثبت می شود.

چنانچه خدمتی تا قبل از پایان سال مالی انجام گیرد، حساب پیش دریافت درآمد باید در پایان سال اصلاح شود.

برای اصلاح حساب پیش دریافت درآمد، حساب پیش دریافت درآمد بدهکار و حساب درآمد بستانکار می شود.

برای تشریح این موضوع به مثال زیر توجه نمائید.

نرم افزار حسابداری

مثال  : شرکت سبحان کی باب ساختمان خود را در تاریخ ۱/۱۱/۸۸ برای کی دورۀ شش ماهه به شرکت کیان اجاره داده است. کل اجارۀ شش ماهه که ۱۸۰,۰۰۰ ریال است، در تاریخ ۱/۱۱/۸۸ از شرکت کیان دریافت شده است

مطلوب است ثبت اصلاحی لازم در تاریخهای ۲۹/۱۲/۸۸ و ۳۱/۴/۸۹ در دفتر روزنامۀ شرکت سبحان و نشان دادن حساب پیش دریافت در دفتر کل شرکت (به شکل T) در پایان سال ۱۳۸۸ قبل و بعد از اصلاحات.

حساب پیش دریافت در تاریخ ۲۹/۱۲/۸۸ قبل از اصلاحات:

نرم افزار حسابداری

ثبت اصلاحی در دفتر روزنامه در پایان سال ۱۳۸۸ برای تحقق درآمد اجاره به مدت دو ماه:

حساب درآمد اجاره و پیش دریافت اجاره در تاریخ ۲۹/۱۲/۸۸ پس از اصلاحات:

نرم افزار حسابداری

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست