سانیران در بازرگانی:
کنترل موجودی ها ، محاسبه دقیق قیمت تمام شده کالای فروش رفته و نیز مدیریت دریافت و پرداخت به مشتریان و تامین کنندگان در شرکت های بازرگانی مهترین دستاورد سانیران محسوب می شود

 

 

  • صرفه جویی در زمان و هزینه با کنترل فرآیندهای سازمانی
  • تخصیص دقیق هزینه ها به مراکز فعالیت
  • محاسبه بهای تمام شده کالای فروخته شده
  • تعیین میزان فروش و سود حاصله
  • زمان بندی در دریافت و پرداختها
  • مدیریت کارآمد فرآیندها در تمامی سازمان
  • افزایش کیفیت فعالیت ها در کنار کاهش زمان و هزینه
  • تصمیم گیری های بهتر با افزایش شفافیت فرآیندی
نرم افزار شرکت های پیمانکاری

 

این راهکار کلیه مراحل کار اعم از برآورد حجم کسب و کار ، مراحل بازاریابی و فروش ، مدیریت خرید و انبارداری و زنجیره تأمین را تحت پوشش قرار میدهد. ضمن آنکه سیستمهای فوق با سیستمهای مالی بصورت کاملاٌ پکپارچه در تعامل و ارتباط میباشد.

سیستم های مورد استفاده در این مشاغل :

 

 

فهرست