3.7/5 - (184 امتیاز)

بستن حساب های موقت در مؤسسات بازرگانی

فرایند کلی بستن حسابهای موقت در مؤسسات بازرگانی شبیه مؤسسات خدماتی است با این تفاوت که چند حساب در مؤسسات بازرگانی وجود دارد که در مؤسسات خدماتی وجود ندارد. این حساب ها شامل حساب های خرید، فروش، برگشت از خرید و تخفیفات، برگشت از فروش و تخفیفات، تخفیفات نقدی خرید، تخفیفات نقدی فروش و موجودی کالای اول دوره و موجودی کالای پایان دوره است.

برای تشریح نحوه بستن حساب های موقت در مؤسسات بازرگانی به مثال زیر توجه نمایید.

نرم افزار حسابداری

مثال : تراز آزمایشی اصلاح شدۀ مؤسسۀ بازرگانی بهشت در پایان سال ۱۳۸۸ به صورت زیر می باشد:

 

موجودی کالای پایان دوره مؤسسه ۱۴۶,۷۰۰ ریال می باشد.

مطلوب است ثبت های مربوط به بستن حساب های موقت مؤسسۀ بازرگانی بهشت در پایان سال ۱۳۸۸ در دفتر روزنامۀ مؤسسه.

مرحلۀ اول: بستن (اصلاح) حساب موجودی کالا

گفتنی است ثبت فوق را می توان در بخش ثبت های اصلاحی نیز مطرح نمود؛ زیرا برخی از حسابداران، ثبت فوق را جزء ثبت های اصلاحی می دانند و برخی آن را جزء ثبت های مربوط به بستن حساب های موقت.

نرم افزار حسابداری

مرحلۀ دوم: بستن حساب فروش، برگشت از خرید و تخفیفات و تخفیفات نقدی خرید

 

مرحلۀ سوم: بستن حساب خرید، برگشت از فروش و تخفیفات، تخفیفات نقدی فروش و هزینه ها

نرم افزار حسابداری

 

مرحلۀ چهارم : بستن حساب خلاصه سود و زیان

مرحلۀ پنجم: بستن حساب برداشت

نرم افزار حسابداری

 

بستن حسا بهای موقت در مؤسسات بازرگانی طی مراحل زیر انجام می شود:

مرحله ی ۱: حساب خلاصۀ سود و زیان بدهکار و موجودی کالای (اول دوره) بستانکار می شود و همچنین حساب موجودی کالای (پایان دوره) بدهکار و حساب خلاصه سود و زیان بستانکار می شود.

مرحلۀ ۲: حسا بهای فروش، برگشت از خرید و تخفیفات و تخفیفات نقدی خرید بدهکار و حساب خلاصه سود و زیان بستانکار می شود.

مرحلۀ ۳: حساب خلاصه سود و زیان بدهکار و حساب های خرید، هزینه ها، برگشت از فروش و تخفیفات و تخفیفات نقدی فروش بستانکار میشود.

مرحلۀ ۴: مشابه مرحلۀ ۳ مؤسسات خدماتی.

مرحلۀ ۵: مشابه مرحلۀ ۴ مؤسسات خدماتی.

نرم افزار حسابداری

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
3.7/5 - (184 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست