حسابداری و مالی

برآیند کلیه فعالیت ها در سیستم های مختلف نهایتا در سیستم حسابداری تجمیع شده و گزارشات مختلف مالی را موجب می گردد. از آنجایی که اطلاعات به هنگام مالی، تاثیر عمده‌ای در تصمیم گیری‌های صحیح و به موقع بنگاه‌ها دارد ، لذا نرم افزار حسابداری سانیران با این هدف ، اقدام به نگهداری و کنترل حساب‌های مختلف، گزارش وضعیت و نتایج تمام عملیات منسجم مالی می نماید.. همچنین طراحی کدینگ مناسب، نوشتن به موقع دفا‌تر قانونی و تهیه اظهار نامه بدون صرف وقت زیاد، خواسته مدیران مالی و حسابداران شرکت هاست، که با سیستم حسابداری سانیران مرتفع می گردد.

تدارکات خرید

در شرکت های پیمانکاری ، انجام هر قسمت پروژه با خرید مواد اولیه مورد نیز جهت انجام کار از بازار شروع می گردد . تعیین قیمت مناسب از فروشنده مربوطه و نیز ارزیابی فروشندگان و نگهداری سوابق تامین کنندگان در سیستم تدارکات خرید انجام می پذیرد.

انبار و مدیریت مصالح

پس از عملیات خرید کالا ، می بایست کنترل بر ورود و خروج کالا و نیز مصرف کالا در پروژه صورت پذیرد. از آنجایی که سهم عمده بهای تمام شده کارهای انجام شده از مصرف کالا و مواد می پذیرد، لذا سهم سیستم انبار در شرکت های پیمانکاری از اهمیت بالائی برخوردار می باشد..

حقوق و دستمزد

هزینه حقوق و دستمزد بیانگر سهم نیروی انسانی در تولید محصولات یا ارائه خدمات است . لذا سیستم حقوق و دستمزد سانیران وظیفه تعیین یکی دیگر از عوامل قیمت تمام شده محصولات را که همان دستمزد می باشد را به عهده دارد. در این سیستم دستمزد کارمندان ، تکنیسین ها و کارشناسان هر واحد به دقت محاسبه شده و هزینه دستمزد مستقیم  و غیر مستقیم هر محصول به واحد مالی گزارش می گردد.

دارائی و اموال

سیستم دارائی ثابت در شرکت ها و سازمانی که دارای ماشین آلات متعدد بوده و استهلاک این ماشین آلات سهم زیادی در تعیین قیمت تمام شده محصولات دارند ، مورد استفاده قرار می گیرد. استهلاک ماشین آلات و اموال به روش مستقیم ، نزولی و تعداد تولید و ساعات کارکرد که بسیار در تعیین قیمت تمام شده محصول تاثیر دارد از ویژگی های منحصر به فرد این سیستم می باشد.

کنترل قرارداد های پیمانکاری

یکی از چالش های متداول در شرکت هایی که با پروژه های پیمانکاری در ارتباط می باشند ، عدم کنترل دقیق قراردادها ، علی الخصوص پروژه هایی که قسمت های مختلف کاری توسط پیمانکاران دست دوم متعدد انجام می پذیرد.

سیستم کنترل قراردادها با هدف رصد و ردیابی سطوح مختلف پروژه ، علی الخصوص سطوحی که با پیمانکاران متعدد در ارتباط می باشد، ارتباط مستمر و پایداری را با قسمت های مختلف سازمان ، علی الخصوص واحد های مالی ، کنترل پروژه بر قرار می نماید.

فهرست