2.2/5 - (5 امتیاز)

بهره در سفته

نرم افزار حسابداری سانیران

بهره در سفته

 

در صورتی که سفته با بهره باشد، دو حالت وجود دارد:
حالت اول: بهره متعلق به سفته در سررسید سفته محاسبه و رد و بدل می شود
حالت دوم: بهره متعلق به سفته هنگام صدور سفته محاسبه و رد و بدل می شود.

اینک هر کدام از حالتهای فوق با استفاده از یک مثال تشریح می گردد.
مثال ۳: شرکت شکوه در تاریخ  ۸۲/۰۳/۰۱ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به صورت وام از موسسه مالی آتیه دریافت کرد و یک سفته ۴ ماهه درصد تسلیم موسسه نمود.

مطلوبست ثبت این رویداد در دفتر روزنامه شرکت شکوه(صادر کننده سفته) و موسسه آتیه( گیرنده سفته) هنگام صدور سفته و همچنین هنگام پرداخت وجه سفته در سررسید .

حالت اول: بهره متعلق به سفته در سررسید سفته محاسبه و رد و بدل می شود.

در صورتی که بهره سفته در تاریخ سررسید سفته رد و بدل شود، بهره آن نیز هنگام سررسید سفته ثبت می شود و در تاریخ صدور هیچ ثبتی در ارتباط با بهره به عمل نمی آید.

دفتر روزنامه شرکت شکوه:

صندوق ۲۰۰۰۰۰۰
۸۲/۳/۱ )                          اسناد پرداختنی ۲۰۰۰۰۰۰

 

اسناد پرداختنی ۲۰۰۰۰۰۰
۸۲/۶/۳۱ )                        هزینه بهره ۸۰۰۰۰
صندوق ۲۰۸۰۰۰۰

دفتر روزنامه موسسه مالی آتیه:

اسناد دریافتنی ۲۰۰۰۰۰۰
۸۲/۳/۱ )                      صندوق ۲۰۰۰۰۰۰

صندوق ۲۰۸۰۰۰۰
۸۲/۶/۳۱ )                     درامد بهره ۸۰۰۰۰

اسناد دریافتنی ۲۰۰۰۰۰۰

نحوه محاسبه بهره سفته به شرح زیر می باشد:

مدت* نرخ* مبلغ اسمی سفته = بهره

۲۰۰۰۰۰۰*%۱۲ *۱۲۰/۳۶۰=۸۰۰۰۰

در رابطه فوق، منظور از “مبلغ اسمی” همان مبلغی است که در متن سفته نوشته شده است. منظور از “مدت” نیز فاصله زمانی بین تاریخ صدور سفته تا تاریخ سررسید آن می باشد. لازم به ذکر است که “نرخ” مربوط به یک سال کامل می باشد. عدد ۱۲۰ تعداد روزهای مربوط به مدت سفته و عدد ۳۶۰ تعداد روزهای یک سال کامل می باشد (برای محاسبه بهره معمولا سال را ۳۶۰ روز در نظر میگیرند).

 

مطالب قبلی

کانال تلگرام        کانال آموزشی سانیران

      اینستا گرام ساینا

توئیتر        توئیتر ساینا

 

نرم افزار حسابداری

سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

نرم افزار مالی

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
2.2/5 - (5 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست