Rate this post

تعریف استهلاک

نرم افزار حسابداری سانیران

تعریف استهلاک

تخصیص سیستماتیک مبلغ استهلاک پذیر یک دارایی( یعنی بهای تمام شده دارایی منهای ارزش باقیمانده) طی عمر مفید آن، اصطلاحا
استهلاک نامیده می شود. سه عامل موثر در تعیین استهلاک عبارتند از:
مبلغ استهلاک پذیر(مبنای استهلاک): بهای تمام شده دارایی پس از کسر ارزش باقیمانده(اسقاط) آن داریی را مبلغ استهلاک پذیر
گویند.
عمر مفید دارایی مورد نظر: عبارت است از الف) مدت زمانی که انتظار می رود دارایی مورد استفاده واحد تجاری قرار گیرد، یا ب) تعداد
تولید یا واحدهای مقداری مشابه که انتظار رود در فرایند استفاده از دارایی توسط واحد تجاری تحصیل شود.
الگوی تخصیص مبلغ استهلاک پذیر(روش استهلاک): روش استهلاک باید منعکس کننده الگوی مورد انتظار منافع اقتصادی آتی دارایی
توسط واحد تجاری باشد. از این رو جهت تخصیص سیستماتیک مبلغ استهلاک پذیر یک دارایی طی عمر مفید آن می توان روشهای
متفاوتی را به کار گرفت که در ادامه به آنها می پردازیم.

 

 

 

مطالب قبلی

 

کانال تلگرام     کانال آموزشی سانیران

نرم افزار حسابداری

راهنمای کاربردی سیستم حسابداری نرم افزار حسابداری سانیران

نرم افزار مالی

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست