1. خانه
  2. اخبار
  3. تکالیف ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات در قبال سامانه مودیان

تکالیف ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات در قبال سامانه مودیان

Rate this post

در سالهای پیشین به دلیـل عـدم وجـود بسـترهای نـرم افـزاری و سـخت افـزاری بـرای دریافـت اظهارنامــه و واریــز الکترونیکــی مالیات، امکــان دسترســی بــه داده هــای طبقــه بنــدی شــده الکترونیکی شرکت هـا برقـرار نبـود ، بـه ایـن دلیـل در دوره فـوق حرکـت بـه سـمت ایجـاد یـک سیستم هوشمند نـرم افـزاری بـرای کشـف فـرار مالیـاتی و طراحـی معیـار آن امکـان پـذیر نبـوده است. با پیاده سـازی زیـر سـاخت هـای نـرم افـزاری و سـخت افـزاری مختلـف در سـازمان امـور مالیـاتی کشـور امکـان طراحـی و ایجـاد سـاختارهای هوشـمند مختلفـی در کنـار سیسـتم هـای فوق برقرار شده است . در ادامه به برسی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات و سامانه مودیان می پردازیم .

ماده ی (۱۶۹) قانون مالیات چیست ؟

ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم شرکت‌ها را مکلف نمود خرید و فروش‌های خود را در قالب گزارش‌های فصلی در سامانه سازمان امور مالیاتی بارگذاری نمایند.

سامانه مودیان چیست ؟

سامانه مودیان یک پلتفرم مدیریت مالیاتی نوین است که به منظور تسهیل و افزایش کارایی در فرآیند ارائه اطلاعات مالیاتی و مدیریت امور مالیاتی برای افراد و شرکت‌ها ایجاد شده است. این پلتفرم با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، امکانات منحصر به فردی را برای کاربران خود فراهم می‌کند.

ماده ی (۱۶۹) مکرر یا سامانه مودیان ؟ گزارش های خود را بر چه اساسی رد کنیم ؟

این تصویر بخشی از فرایند احتساب مالیات را نشان می دهد که در این جا یک ماشین حساب در سیستم عامل ios ، یک تقویم و برگه ی صورتی روی میز است .

وفق مقررات ماده (۷) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارسال صورتحسابهای الکترونیکی به سامانه مؤدیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این خصوص نخواهند داشت.

با توجه به اصلاحیه اخیر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که در جریان تایید شورای نگهبان می باشد، صورتحساب های صادره از سوی :

  • شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
  • شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون خدمات مدیریت کشوری
  • سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی مشمول ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ ( نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاه های انتطامی، اطلاعاتی و امنیتی )

از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۴۰۲ می بایست به صورت الکترونیکی و طبق استانداردهای اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور صادر و به سامانه مودیان ارسال گردد.

تکلیف صورتحساب هایی که هم در سامانه مودیان و هم در فهرست معاملات ماده (۱۶۹) ثبت شده اند چیست ؟

مؤدیانی که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان اقدام نمودهاند و برای همان صورتحسابها نسبت به ارسال فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم نیز اقدام نموده اند تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ فرصت دارند با مراجعه به سامانه مذکور نسبت به ویرایش یا حذف اطلاعات ارسالی در اجرای ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم برای صورتحسابهای مذکور اقدام نمایند.

 

 

پرسش

معاملاتی که در سامانه مودیان درج نمیشود را چگونه گزارش کنیم ؟

Rate this post

با عنایت به ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه شماره ۲۳۰/۵۶۹۴۰/د مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ معاون محترم درآمدهای مالیاتی، مودیان مکلفند بابت کلیه معاملات خود که در سامانه مؤدیان درج نمیشود، مقررات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ را در ارائه فهرست معاملات فصلی ظرف مهلت مقرر رعایت نمایند. همچنین مؤدیانی که تاکنون صورتحسابهای خود را به سامانه مؤدیان ارسال نمودهاند الزامی به ارسال اطلاعات مجدد آن صورتحسابها به سامانه (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد داشت. از این رو لازم است از ارسال توأمان صورتحسابها در هر دو سامانه خودداری نمایند.

به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست