2.3/5 - (3 امتیاز)

ثبت اشتباه در دفاتر یا بانک

ثبت اشتباه در دفاترحسابداری یا بانک

اقلامی که در دفاتر شرکت یا بانک اشتباه ثبت شده اند

علاوه بر چهار مورد اقلام باز که در مباحث قبلی به  آنها اشاره شد، ممکن است هنگام بررسی دفتر معین حساب بانک یا صورت حساب بانک به اقلامی برخورد کنیم که حسابدار شرکت یا بانک آنها را اشتباه ثبت (ثبت اشتباه در دفاتر یا بانک) نموده اند.

برخی از این اشتباهات (ثبت اشتباه در دفاتر یا بانک) عبارتند از:

ثبت رقم بصورت غلط، ثبت مبلغ بدهکار در بستانکار و بالعکس، ثبت مبلغ مربوط به یک حساب دیگر و …

هنگام تهیۀ صورت مغایرت بانکی، اگر اقلامی را حسابدار شرکت اشتباهاً ثبت کرده باشد، بسته به مورد، از مانده طبق دفاتر شرکت کسر یا به آن اضافه میشود

و اگر اشتباه از جانب بانک باشد، بسته به مورد، به مانده طبق صورت حساب بانک اضافه یا از آن کسر می شود.

نرم افزار حسابداری

مثال

با توجه به مطالب مطرح شده در مرحلۀ ۱ و مرحلۀ ۲ ، چنانچه دفتر معین حساب جاری ۲۷۴۶ در دفاتر شرکت شقایق با صورت حساب بانک آن مقابله گردد، اقلام باز و اشتباهات آن به شرح زیر باقی می ماند:

نرم افزار حسابداری

اکنون هر کدام از اقلام فوق باید تحلیل شود که آیا جزء اشتباهات است یا جزء اقلام باز.

با عنایت به توضیحات ارائه شده در متن مثال و بررسی اقلام فوق بطور نمونه داریم:

مبلغ صحیح چک شمارۀ ۵۹۱۲۵ معادل ۳۲۰,۰۰۰ ریال است که حسابدار شرکت آن را به مبلغ ۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت کرده است. اگر این چک به رقم صحیح ثبت شود، ماندۀ حساب بانک طبق دفاتر شرکت ۹۰,۰۰۰ ریال  (۲۳۰،۰۰۰ = ۹۰،۰۰۰- ۳۲۰،۰۰۰) کاهش پیدا میکند.

لذا هنگام تهیه صورت مغایرت بانکی، باید مبلغ ۹۰,۰۰۰ ریال از مانده طبق دفاتر شرکت کسرشود.

نرم افزار حسابداری

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
2.3/5 - (3 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست