2/5 - (1 امتیاز)

ثبت حسابداری درآمدها

هنگامی که مؤسسه‌ای، خدماتی را انجام یا کالایی را به مشتریان تحویل می‌دهد، پول یا دارایی دیگری از آنان دریافت میکند و یا طلبی برای او ایجاد می‌شود.  ورود پول یا دارایی یا ایجاد طلب بابت ارائۀ خدمات یا فروش کالا را (درآمد ) می‌گویند.

بطور کلی، درآمد هنگامی شناسائی و در مدارک حسابداری ثبت میشود که کالای فروش رفته به مشتریان تحویل داده شود یا خدماتی برای آنان انجام شود. چون درآمد موجب افزایش سرمایه می‌گردد، نحوه ثبت افزایش و کاهش آن مثل حساب سرمایه است، یعنی زمانی که درآمد افزایش پیدا می‌کند، حساب درآمد بستانکار می‌شود.

درآمد            (افزایش درآمد مثل افزایش سرمایه)             بستانکار

برای آشنائی با نحوۀ ثبت درآمد به مثال های زیر توجه نمائید:

ثبت درآمدها

ثبت درآمد

مثال۱:  شرکت الف بابت خدماتی که به مشتریان ارائه نموده است در تاریخ ۸۱/۰۹/۰۵ صورت حساب شمارۀ یک را به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ریال صادر و وجه آن را دریافت کرد. نحوه ثبت آن در دفتر روزنامه به صورت زیر است:

ثبت درآمدها و هزینه ها

ثبت حسابداری

در ثبت فوق چون موجودی صندوق افزایش یافته آن را بدهکار و چون درآمد افزایش یافته آن را بستانکار میکنیم. زیرا، افزایش درآمد مثل افزایش سرمایه بستانکار میشود. اگر پس از ارائه خدمات، صورت حساب صادر شود ولی وجه آن دریافت نشود، حسابهای دریافتنی را بدهکار می‌کنیم.

مثال۲: شرکت الف بابت خدماتی که به مشتریان ارائه نموده است در تاریخ ۸۱/۰۹/۱۰ صورت حساب شمارۀ دو را به مبلغ  ۱۳۰,۰۰۰ ریال صادر کرد ولی وجه آن هنوز دریافت نشده است. نحوۀ ثبت این رویداد در دفتر  روزنامه به صورت زیر است:

ثبت درآمدها و هزینه ها

ثبت حسابداری

 

مثال۳: شرکت الف بابت خدماتی که به مشتریان ارائه نموده است در تاریخ ۸۱/۰۹/۱۵ صورت حساب شمارۀ سه را به مبلغ به مبلغ ۲۳۰,۰۰۰ ریال صادر کرد. مبلغ ۸۰,۰۰۰ ریال از وجه آن دریافت شد ولی مابقی آن هنوز دریافت نشده است. نحوه ثبت این رویداد در دفتر روزنامه به صورت زیر است:

ثبت درآمدها و هزینه ها

ثبت حسابداری

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
2/5 - (1 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست