4.7/5 - (3 امتیاز)

ثبت عملیات مالی در حساب بانک

حساب بانک

غالباً وجوه نقد شرکتها و مؤسسات در حسا بهای بانکی متمرکز میشود

و دریافت ها و پرداخت های آنان از طریق بانک ها صورت میگیرد.

استفاده از حسا بهای بانکی برای دریافت و پرداخت های شرکت منجر به افزایش کنترل های مالی بر وجوه نقد شرکت خواهد شد.

بنابراین، بسیاری از شرکت ها از نگه داری صندوق خودداری می نمایند.

نرم افزار حسابداری

ثبت عملیات مالی در حساب بانک

حساب بانک نیز یک دارایی است و بدهکار و بستانکار کردن آن شبیه حساب صندوق است.

بنابراین زمانی که وجهی به  حساب بانکی به نام شرکت واریز میشود، در دفاتر شرکت “حساب بانک” بدهکار و زمانی که از حساب بانک برداشت وجه نقد انجام میشود (با صدور چک یا ارائه دفترچه بانکی)، حساب بانک بستانکار میشود.

برای تشریح نحوه ثبت عملیات مالی مربوط به حساب بانک به مثال زیر توجه نمائید.

مثال  :

شرکت صبا در تاریخ ۲/۳/۱۳۸۸ یک حساب جاری در بانک ملی ایران شعبه بهار افتتاح نمود و مبلغ ۶،۸۰۰،۰۰۰ ریال وجه نقد از محل صندوق شرکت به آن واریز کرد.

سایر عملیات مالی مربوط به حساب بانکی مزبور در خردادماه به شرح زیر می باشد:

در تاریخ ۴/۳/۱۳۸۸ مقداری اثاثه اداری به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰ریال خریداری شد و با صدور چک شماره ۱۱۴۵۱ وجه آن پرداخت شد.

در تاریخ ۶/۳/۱۳۸۸ هزینه تعمیرات جزئی یک دستگاه خودرو به مبلغ ۴۳۰,۰۰۰ ریال از طریق صدور چک شماره۱۱۴۵۲ پرداخت شد.

در تاریخ ۹/۳/ ۱۳۸۸ هزینه آب و برق شرکت به مبلغ ۲۹۷,۰۰۰ ریال از طریق صدور چک شماره ۱۱۴۵۳ پرداخت شد.

در تاریخ ۱۴/۳/۱۳۸۸ مبلغ ۴،۸۹۰،۰۰۰ ریال کالا به فروش رسید و خریدار وجه آن را به حساب جاری شرکت نزد بانک ملی واریز نمود.

در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۸۸ هزینه تلفن شرکت به مبلغ ۱۴۷,۰۰۰ ریال از طریق صدور چک شماره ۱۱۴۵۴ پرداخت شد.

مطلوب است ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه شرکت صبا.

نرم افزار حسابداری

زمانی که وجهی به حساب بانکی به نام شرکت واریز شود، در دفاتر شرکت ” حساب بانک” بدهکار و زمانی که از طریق صدور چک یا ارائه دفترچۀ بانکی وجه نقد از حساب بانک برداشت گردد، حساب بانک بستانکار میشود.

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
4.7/5 - (3 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست